Przebudowa w Dąbrowie Górniczej: aktualizacja organizacji ruchu i realizacja nowych inwestycji

Przebudowa w Dąbrowie Górniczej: aktualizacja organizacji ruchu i realizacja nowych inwestycji

Ostatnie zmiany w organizacji ruchu dotyczą pętli tramwajowej przy ulicy Sobieskiego w Dąbrowie Górniczej. Zmiana polega na tym, że kierowcy jadący w kierunku Będzina korzystają z jednego pasa wyasfaltowanej jezdni. Natomiast ci, którzy zmierzają w stronę centrum miasta, mają do dyspozycji prawy pas ruchu.

Zmiany te umożliwiły pełne otwarcie dużego ronda, które zostało zbudowane w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy. Obecnie można korzystać z ronda we wszystkich możliwych kierunkach (wjazdy i zjazdy). Dzięki temu ułatwiono podróżowanie dla kierowców, np. jadących od Będzina, którzy teraz nie muszą wjeżdżać na remontowany odcinek ulicy Sobieskiego. W zamian mogą wybrać nową drogę, która stanowi obwodnicę śródmieścia, prowadzącą przez okolice dworca kolejowego oraz nowe centrum przesiadkowego. Następnie kierując się ulicami Kolejową i Poniatowskiego, możliwe jest dojazd do Redenu, Gołonoga czy alei Majakowskiego, a także w kierunku centrum miasta, Pałacu Kultury Zagłębia czy ulicy Kościuszki. Taka trasa umożliwia zaoszczędzenie czasu, zwłaszcza podczas szczytu komunikacyjnego, kiedy na przebudowywanych odcinkach dróg tworzą się korki.

W międzyczasie prowadzone są prace związane z przebudową Dąbrowy Górniczej, obejmujące między innymi nowe ronda, chodniki oraz ścieżki rowerowe. W rejonie od ulicy Królowej Jadwigi do ulicy Kasprzaka trwają prace nad modernizacją kanalizacji deszczowej. Prace te mają wpływ na harmonogram realizacji kolejnych etapów inwestycji – układanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni drogi. Dodatkowo realizowane są projekty związane z przebudową infrastruktury terenu, wznoszeniem nowego oświetlenia drogowego oraz budową dróg dla pieszych i rowerzystów.