Policja i Straż Miejska w Koszalinie współpracują, aby pomóc bezdomnym

Policja i Straż Miejska w Koszalinie współpracują, aby pomóc bezdomnym

Siły policyjne z Koszalina skoordynowały wysiłki ze Strażą Miejską, by przeprowadzić operację skierowaną na zapewnienie wsparcia dla osób żyjących na ulicy. Inicjatywa koncentrowała się nie tylko na udzielaniu informacji o dostępnych schronieniach dla bezdomnych, ale również na świadczeniu pomocy medycznej i dystrybucji odzieży zapewniającej ciepło.

Chociaż kalendarzowy sezon wiosenny jest już za nami i dni stają się cieplejsze, to jednak noce nadal mogą być chłodne. W tym kontekście funkcjonariusze policji w Koszalinie oraz Straż Miejska podejmują zorganizowane działania mające na celu pomoc osobom bezdomnym.

Podstawowym celem takich działań jest opieka nad tymi, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania, a także motywowanie ich do korzystania z wsparcia dostępnego w różnych centrach i instytucjach pomocowych w Koszalinie. Funkcjonariusze kontrolują obszary, które są znane jako miejsca przetrzymywane przez osoby bezdomne. Badane są również te obszary, które zostały zidentyfikowane przez mieszkańców na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podczas coraz cieplejszych dni, lecz nadal chłodnych nocy, osoby bezdomne często poszukują schronienia w opuszczonych budynkach czy na działkach ogrodowych. Często zdarza się, że spożywają alkohol. Przebywanie w takich miejscach niesie ze sobą ryzyko.

Policjanci i strażnicy kontrolują różne miejsca, gdzie bezdomni mogą szukać schronienia. Osobom tam przebywającym oferują pomoc w postaci tymczasowych schronisk, asysty medycznej, ciepłych posiłków i odzieży na zmianę. Analizy przeprowadzone na podstawie doświadczeń z poprzednich lat wskazują, że wielu bezdomnych stanowczo odmawia przyjęcia pomocy. Dla niektórych kluczowe jest to, że schroniska wymagają trzeźwości od swoich pensjonariuszy.

Efektywność tych działań zależy w dużej mierze także od zaangażowania lokalnej społeczności. Dlatego policja apeluje do mieszkańców o zwracanie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, samotne, bezradne lub nietrzeźwe. Wzywają do zgłaszania informacji dotyczących miejsc, w których te osoby przebywają. Czasem jeden telefon pod numer 112 lub 986 może ocalić czyjeś życie.

Policja w Koszalinie przypomina, że poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa możemy wspierać działania służb i instytucji, które na co dzień pomagają osobom zagrożonym.