Dialog i współpraca jako klucz do rozwoju Dąbrowy Górniczej: rozmowa z prezydentem Marcinem Bazylakiem

Dialog i współpraca jako klucz do rozwoju Dąbrowy Górniczej: rozmowa z prezydentem Marcinem Bazylakiem

W dobie wyzwań, które przyniósł ostatni czas, miasto Dąbrowa Górnicza nie tylko odnotowało przeżycie tych trudności, ale również zauważyliśmy w nim florystyczny wzrost. Wszystko to za sprawą skutecznego dialogu oraz efektywnej kolaboracji na wielu płaszczyznach. Rozmawiamy z prezydentem miasta, Marcinem Bazylakiem, o istotnych inwestycjach, przyszłości Dąbrowy Górniczej oraz o tym, jak dzięki wspólnym wysiłkom udało się wprowadzić realne zmiany ku poprawie.

Między innymi w ramach unijnej pomocy udało się zrealizować ważne dla infrastruktury plany. Widoczne są również pozytywne zmiany w zakresie opieki zdrowotnej, takie jak modernizacja miejscowego szpitala. Zainwestowano wielomilionowe sumy w edukację, co przełożyło się na remonty i rozbudowy placówek oświatowych. Podejmowane są także działania rewitalizacyjne i pojawiają się nowe możliwości dla projektu „Fabryka Pełna Życia”.

W obliczu globalnych i lokalnych wyzwań, które stanowiły epidemia Covid-19, konflikt na Ukrainie czy kryzys inflacyjny, Dąbrowa Górnicza pod batutą prezydenta Marcina Bazylaka wykazała się niezwykłą odpornością. Jak zaznacza prezydent, była to jedna z najtrudniejszych kadencji, ale dzięki współpracy i dialogowi udało się zrealizować kluczowe projekty dla miasta.

Do ważnych inwestycji, które udało się przeprowadzić za sprawą wsparcia unijnego, zaliczyć można modernizację głównych dróg, budowę centrów przesiadkowych oraz rozbudowę sieci dróg rowerowych. Prezydent Bazylak podkreśla, że są to inwestycje, które znacząco podnoszą jakość życia w mieście.

Szersza uwaga skierowana została również na sferę opieki zdrowotnej. Modernizacja szpitala oraz rozbudowa Zagłębiowskiego Centrum Onkologii dają nadzieję na jeszcze lepszą opiekę medyczną dla mieszkańców. Prezydent dodaje, że stabilne funkcjonowanie ośrodka stanowi dla nich ogromny sukces.

Inwestycje w sektorze edukacji również robią duże wrażenie swoją skala. Ponad 185 mln zł przeznaczono na modernizacje i rozbudowy, w tym remonty przedszkoli i szkół. Jak mówi prezydent, są to inwestycje, które świadczą o zobowiązaniu do zapewnienia najlepszych warunków dla młodzieży.

Projekt „Fabryka Pełna Życia” nabiera tempa dzięki pozyskanym znaczącym środkom z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Prezydent Bazylak zapowiada, że jest to początek nowego rozdziału dla dawnej fabryki obrabiarek oraz dla całego miasta.

Wizja przyszłości Dąbrowy Górniczej przedstawiana przez prezydenta Bazylaka opiera się na ciągłym dialogu i współpracy pomiędzy różnymi środowiskami. Jak podsumowuje prezydent, tylko razem można skutecznie rozwijać miasto, co wiąże się z nadzieją na kontynuację pozytywnych zmian.