Miasto Dąbrowa Górnicza promuje aktywność wakacyjną wśród młodzieży

Miasto Dąbrowa Górnicza promuje aktywność wakacyjną wśród młodzieży

Obecnie trwa projekt „Aktywne wakacje w Dąbrowie Górniczej”, który jest realizowany przez lokalne organizacje pozarządowe. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest prowadzenie różnorodnych zajęć dla uczniów szkół podstawowych. Zostało jeszcze kilka miejsc na turnusy, które odbędą się w dniach 15-19 lipca oraz 22-26 lipca.

Inicjatywa „Aktywne wakacje w Dąbrowie Górniczej” jest finansowana częściowo przez samorząd miejski. Zaplanowane zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 9:00 a 15:00. Uczestnicy są podzielani na grupy liczące do 20 osób, każdą z nich nadzorują dwie osoby. Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, grupy są nieco mniejsze i liczą maksymalnie 12 uczestników. Wszystkie dzieci podczas zajęć otrzymują posiłek regeneracyjny.

Program obejmuje szeroki zakres działań, takich jak warsztaty artystyczne, taneczne, ekologiczne, rekreacyjne czy sportowe. Ponadto, organizowane są zajęcia mające na celu kształtowanie pozytywnych postaw, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, radzenia sobie z problemami i budowania poczucia własnej wartości. Poza tym, organizatorzy zaplanowali również wycieczki.

Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży z terenu Dąbrowy Górniczej, z preferencją dla uczestnictwa dzieci z klas 1-3. Warunkiem uczestnictwa jest opłata rodzica w wysokości 180 zł za 5 dni warsztatów na jedno dziecko. Wpłata powinna nastąpić w ciągu 3 dni od potwierdzenia uczestnictwa na podane w informacji o zakwalifikowaniu się na warsztaty konto bankowe. Możliwe jest uczestnictwo w więcej niż jednych warsztatach, o ile będzie dostępne miejsce. Ponadto, każde dziecko musi posiadać kartę ŚKUP – aplikację ZTM bądź bilety na przejazd autobusem/tramwajem.

Wolne miejsca są jeszcze dostępne na turnusy w dniach 15-19 lipca 2024 oraz 22-26 lipca 2024 w takich szkołach jak: Szkoła Podstawowa nr 22 przy Alei Zwycięstwa 44, Szkoła Podstawowa nr 30 przy ulicy Jaworowej 6, Szkoła Podstawowa nr 10 przy ulicy Górników Redenu 4, Szkoła Podstawowa nr 13 przy ulicy Józefa Piłsudskiego 24, Szkoła Podstawowa nr 18 przy ulicy Józefa Piłsudskiego 73 oraz Szkoła Podstawowa nr 20 przy ulicy Karola Adamieckiego 12. Zainteresowani mogą uzyskać więcej informacji lub zapisać się na turnus poprzez telefon: 505 582 720 lub 505 272 808.

Grupy będą tworzone, jeżeli zgłosi się minimum 20 uczestników.