Obchody Święta Policji w Dąbrowie Górniczej: Uroczystość wręczenia awansów i odznaczeń w Pałacu Kultury Zagłębia

Obchody Święta Policji w Dąbrowie Górniczej: Uroczystość wręczenia awansów i odznaczeń w Pałacu Kultury Zagłębia

Przybyli goście, funkcjonariusze i przedstawiciele lokalnych władz mieli okazję uczestniczyć w ceremonii z okazji Święta Policji, która miała miejsce w Pałacu Kultury Zagłębia. To znakomite wydarzenie pozwoliło uhonorować codziennie starania i zaangażowanie policjantów.

W ten wyjątkowy piątek, gospodarzem ceremonii była scena Pałacu Kultury Zagłębia, gdzie odbyła się uroczysta akademia organizowana na cześć Święta Policji. Impreza zgromadziła wiele znakomitych osobistości, w tym parlamentarzystów, przedstawicieli lokalnych władz i samorządu, duchownych, funkcjonariuszy innych formacji mundurowych, dąbrowskich biznesmenów, emerytów służb policyjnych oraz rodziny awansowanych funkcjonariuszy. Mł. insp. Radosław Kacprzak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, wspomagany przez Insp. Artura Klimka – Komendanta Miejskiego Policji, miał zaszczyt wręczyć awanse na wyższe stopnie służbowe policjantom z Dąbrowy Górniczej.

W bieżącym roku, awans na wyższy stopień otrzymało aż 59 funkcjonariuszy. Wśród nich trzy komisarze uzyskały awans na nadkomisarzy, trzech podkomisarzy na komisarzy, a ośmiu starszych aspirantów na aspirantów sztabowych. Dodatkowo, sześć aspirantów awansowało na starszych aspirantów, czternaście młodszych aspirantów na aspirantów, trzynaściu policjantów na sierżantów sztabowych, sześć osób na starszych sierżantów, dwie osoby na sierżantów i dwóch na starszych posterunkowych.

Ceremonia była także okazją do wręczenia wyróżnień za wybitne dokonania w służbie. Asp. szt. Michał Szczęśniak – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego oraz Podkom. Bartłomiej Osmólski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KMP Dąbrowa Górnicza, uhonorowali czterech policjantów Krzyżem Niepodległości klasy II NSZZ Policjantów, czterech Medalem 100-lecia Polskiej Policji, trzech Medalem 30-lecia NSZZ Policji i dwóch Medalem 100-lecia Śląskiej Policji. Na wniosek Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej, czterech policjantów otrzymało Złotą, czterech Srebrną, a dziewięciu Brązową Odznakę Honorową, nadaną przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

Przyznane zostały także nagrody za profesjonalizm, efektywne zwalczanie przestępczości oraz aktywność społeczną, które wręczyli Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Marcin Bazylak, oraz Przewodnicząca Rady Miasta Dąbrowa Górnicza, Marta Bobrowska-Juroff.

Kolejne etapy uroczystości obejmowały podziękowania dla funkcjonariuszy za ich codzienną pracę oraz występ artystyczny uczniów i absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej, z akompaniamentem Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Dodatkowo zaprezentowany został sprzęt policyjny, a najmłodzi uczestnicy byli bawieni przez maskotkę Sznupek. Na miejscu wyświetlano również film promujący dąbrowską Policję jako godną zaufania instytucję, dbającą o porządek publiczny oraz bezpieczeństwo mieszkańców.

Z okazji Święta Policji nie tylko uhonorowano i doceniono pracę funkcjonariuszy, ale także zacieśniono relacje między społecznością lokalną a mundurowymi. Serdecznie gratulujemy mianowanym policjantom i życzymy im dalszych sukcesów w wykonywaniu codziennych obowiązków!