Żegnamy profesora Leona Markiewicza, byłą postać rektorską Akademii Muzycznej w Katowicach i autora monografii Michała Spisaka

Żegnamy profesora Leona Markiewicza, byłą postać rektorską Akademii Muzycznej w Katowicach i autora monografii Michała Spisaka

Niestety odszedł od nas prof. Leon Markiewicz, który przez wiele lat pozostawał ściśle związany z Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Między 1975 a 1981 rokiem pełnił tam funkcje prorektora i rektora. Jego dorobek obejmuje także wydaną w 2005 roku biografię Michała Spisaka, zatytułowaną „Michał Spisak 1914-1965”, której autorstwo można przypisać profesorowi jako ostatniemu z żyjących przyjaciół tego znakomitego kompozytora z Dąbrowy Górniczej.

Mimo że Spisak nie przebywał często na rodzimej ziemi, to jednak utrzymywał korespondencję ze swoimi przyjaciółmi, co później stało się inspiracją do napisania jego biografii. Profesor Markiewicz służył jako sekretarz jury podczas pierwszego Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka w 2006 roku oraz trzech kolejnych edycji Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Spisaka (2007 -2009). Znany był jako zapalony miłośnik konkursu i niezawodny gość inauguracji oraz koncertów laureatów, aż do ostatniej edycji konkursu w 2023 roku.

Profesor Markiewicz urodził się 23 września 1928 w Wilnie. Swoją edukację muzyczną rozpoczął w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach, gdzie zdobył dyplom z wyróżnieniem. Edukację uzupełnił o pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim oraz habilitację w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w stolicy. W 1984 roku otrzymał tytuł profesora sztuki muzycznej.

Od początku swojej kariery naukowej był związany z Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie pełnił funkcje kierownicze, między innymi nadzorując Katedrę Teorii Muzyki i Katedrę Edukacji Muzycznej (1981-2004). Od 1999 roku podjął pracę na stanowisku profesora na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.