Podsumowanie rezultatów działalności Śląskiej Policji za rok 2023

Podsumowanie rezultatów działalności Śląskiej Policji za rok 2023

W głównej siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zorganizowano spotkanie robocze. Główna tematyka spotkania skupiała się na prezentacji działań śląskiej służby policyjnej za rok 2023, a także planów na przyszłość. Podczas spotkania insp. dr Tomasz Michułka, nowo wybrany dowódca śląskich stróżów prawa, przedstawił priorytety i główne kierunki działań na najbliższy czas.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Marek Wójcik – Wojewoda Śląski, insp. dr Gabriela Socha – pełniąca obowiązki Komendanta Szkoły Policji w Katowicach oraz Jacek Tokarski – Naczelnik Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Inspirujące było również obecne grono prokuratorów okręgowych z Bielska-Białej, Gliwic i Sosnowca, a także przedstawiciele Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Centralnego Biura Śledczego. Kadrę kierowniczą Śląskiej Policji reprezentował Komendant Wojewódzki insp. dr Tomasz Michułka z dwoma swoimi zastępcami: insp. Mariuszem Krzystyniakiem i insp. Arturem Bednarkiem.

Podczas spotkania omówiono wyniki działalności służb policyjnych w kontekście prewencji, działalności kryminalnej i logistycznej. Insp. dr Tomasz Michułka szczegółowo przedstawił jak wygląda codzienna praca śląskich stróżów prawa. Co dzień do służby przychodzi ponad 2217 policjantów, w tym prawie 520 z oddziału drogówki. Statystyki pokazują, że każdego dnia policjanci podejmują ponad 1586 interwencji, wykrywają blisko 243 przestępstwa i prawie 1190 wykroczeń. Zatrzymują na gorącym uczynku około 35 osób i składają ponad 100 zarzutów.

Analizując dane statystyczne z lat poprzednich, można zauważyć duży spadek przestępczości, zwłaszcza tej o charakterze kryminalnym. W 2023 roku o 3380 mniej postępowań zostało wszczętych, a wskaźnik wykrywalności przestępstw wzrósł do poziomu 70,2%.

W ubiegłym roku liczba etatów w garnizonie śląskim wzrosła o prawie 90, a w służbie przyjęto 564 nowe osoby. Dodatkowo, dla promocji zawodu policjanta zorganizowano około 40 spotkań, na których młodzież miała możliwość zapoznać się z pracą funkcjonariuszy na hali sportowej, strzelnicy i podczas testów sprawności fizycznej.

W 2023 roku śląscy policjanci odnosili sukcesy na polu sportowym, zdobywając medale w takich dyscyplinach jak pływanie, sporty walki, sporty siłowe, bieganie i kolarstwo.

Ogromnym osiągnięciem jest również spadek liczby wypadków drogowych – o 110 w stosunku do roku 2022. Rannych w tych wypadkach zostało 2185 osób (spadek o blisko 80 osób), a śmierć poniosło 127 osób (spadek o 28).

Podczas rocznej odprawy omówiono również zakończone i planowane inwestycje budowlane oraz wyzwania stojące przed Śląską Policją w 2024 roku.