Zapraszamy do zgłaszania projektów na V edycję Budżetu Obywatelskiego od 6 do 19 maja

Zapraszamy do zgłaszania projektów na V edycję Budżetu Obywatelskiego od 6 do 19 maja

6 maja rozpoczyna się proces składania projektów do piątej edycji Budżetu Obywatelskiego, co stanowi doskonałą możliwość dla mieszkańców, aby przekształcić swoje pomysły dotyczące rozwoju miasta w konkretne działania. Czas na zgłoszenie swoich koncepcji upływa 19 maja.

Ważne jest podkreślenie, że proces zgłaszania projektów jest całkowicie zdigitalizowany i odbywa się za pomocą formularza dostępnego online.

Mimo że zasady Budżetu Obywatelskiego nie uległy zmianom w porównaniu z edycją poprzednią, warto przypomnieć kilka kluczowych warunków, które są istotne przy składaniu propozycji. Do Budżetu Obywatelskiego zgłaszane mogą być tylko takie projekty, które mają charakter ogólnomiejski, co oznacza, że muszą one obejmować co najmniej dwa osiedla. Nie ma tu również ograniczeń terytorialnych znanych z Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego – w ramach Budżetu Obywatelskiego można zgłosić projekty dotyczące takich miejsc jak Pogoria, park Zielona czy park Hallera.

Równie ważne są progowe limity finansowe: projekty społeczne i nieinwestycyjne mogą być realizowane do kwoty 50 tys. zł, natomiast projekty inwestycyjne muszą opiewać na kwotę w granicach od 50 tys. zł do 4 mln zł.

Dodatkowe informacje na temat procesu zgłaszania projektów, jak również pomoc w składaniu wniosków udzielają pracownicy Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej. Można skontaktować się z nimi telefonicznie pod numerem 518 270 597 lub osobiście przyjść do Centrum Aktywności Obywatelskiej znajdującego się na ulicy Sienkiewicza 6a, piętro I, pokój 108.