PKP PLK S.A. planuje renowację stacji kolejowej w Dąbrowie Górniczej Tworzeń oraz modernizację torowiska

PKP PLK S.A. planuje renowację stacji kolejowej w Dąbrowie Górniczej Tworzeń oraz modernizację torowiska

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ma w planach przeprowadzenie renowacji przystanku kolejowego zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej Tworzeń. Dodatkowo, przewiduje się połączenie stacji z dzielnicami Gołonóg i Strzemieszyce za pomocą nowego torowiska. Projekt tej inwestycji jest obecnie przygotowywany, a wykonawca zadania został już wybrany. Mieszkańcy mogą jeszcze zgłaszać swoje uwagi dotyczące projektu za pośrednictwem ankiety. Proces konsultacyjny potrwa do 6 maja. W efekcie takich zmian, będzie możliwe utworzenie bezpośredniego połączenia dla transportu pasażerskiego na linii z Dąbrowy Górniczej do Krakowa.

Całe przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach programu Kolej Plus. Zadaniem będzie nie tylko odbudowa przystanku na Tworzniu, ale także modernizacja torowiska łączącego Tworzeń ze Strzemieszycami oraz odbudowa dawnych torów prowadzących do Gołonoga. W rezultacie tej inwestycji, podróż z Tworznia i Strzemieszyc do Gołonoga czy centrum miasta, skąd odjeżdżają pociągi m.in. do Katowic i Częstochowy, stanie się zdecydowanie łatwiejsza.

Wiceprezydent Dąbrowy Górniczej, Damian Rutkowski, podkreśla, że odbudowa połączenia pomiędzy stacjami w Gołonogu i Tworzniu to szansa na bezpośrednie połączenie centrum miasta z linią 133 prowadzącą do Małopolski i Krakowa. Mieszkańcy mogą nadal przekazywać swoje uwagi dotyczące projektu za pomocą ankiety.

Do 6 maja PKP PLK S.A. przyjmuje uwagi do projektu. Zebrane odpowiedzi będą wykorzystane do dokładniejszego opracowania projektu oraz ustalenia optymalnej trasy linii kolejowej. W grudniu 2023 roku spółka podpisała umowę na zaprojektowanie połączenia kolejowego od Dąbrowy Górniczej Strzemieszyc przez Hutę Katowice do Gołonoga. Projekt jest realizowany w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus, który ma trwać do 2029 r.

Przystanek w Dąbrowie Górniczej Tworzeń po renowacji zostanie połączony z kładką dla pieszych i rowerzystów wzdłuż al. Piłsudskiego. Stacja zostanie także dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Ułatwieniem będą windy. Po odbudowie, linia kolejowa zostanie przedłużona do przystanku Dąbrowa Górnicza Gołonóg, skąd kursują pociągi w kierunku Częstochowy i Katowic.

W ramach projektu przewidziana jest modernizacja 3 km torów od Strzemieszyc do Huty Katowice oraz odbudowa 4 km torów i sieci trakcyjnej na odcinku od Huty Katowice do Gołonoga. Planowane są również prace nad przebudową sześciu obiektów inżynieryjnych, takich jak mosty, wiadukty czy przepusty. Bezpieczeństwo ma także zwiększyć modernizacja trzech oraz budowa dwóch nowych przejazdów kolejowo-drogowych.

PKP PLK S.A. podpisało umowę z wykonawcą prac projektowych w ramach zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg”. Całkowita wartość tego zadania wynosi 6 mln zł netto. Prace projektowe mają być realizowane w latach 2024 – 2026, a budowa planowana jest na lata 2027 – 2029. Szacunkowy koszt całej inwestycji (projektowanie i budowa) to 116 mln zł.