Wielomilionowy dar dla medycyny: Budowa Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Wielomilionowy dar dla medycyny: Budowa Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Za sprawą Ministerstwa Zdrowia, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM), podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego 2023/2024, stał się posiadaczem czeku o wartości prawie 100 milionów złotych. Celem owego wsparcia finansowego jest realizacja kluczowego projektu – budowy Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Profesor Tomasz Szczepański, pełniący obowiązki rektora na SUM, w wygłoszonej mowie podkreślił priorytetowy charakter tej inwestycji. Jego zdaniem, nowo powstałe centrum zapewni małym pacjentom optymalną opiekę zdrowotną, wykorzystując do tego najnowsze osiągnięcia medycyny w zakresie diagnostyki i terapii chorób nowotworowych.

Oczekiwania związane z planowanym centrum są duże. Ma ono służyć jako unikalne miejsce, dedykowane leczeniu małych pacjentów zmagających się z problemami onkologicznymi i hematologicznymi, nie tylko pochodzących z województwa śląskiego, ale również z sąsiadujących regionów.

Agata Pustułka, rzeczniczka SUM, podkreśla w swoim oświadczeniu, że nowo wybudowany kompleks, wyposażony w najnowocześniejszą infrastrukturę diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną, umożliwi leczenie dzieci na globalnie najwyższym standardzie.

Oprócz samego podnoszenia jakości opieki zdrowotnej, inwestycja ta ma również duże znaczenie dla warunków hospitalizacji młodych pacjentów. Zakłada się bowiem poprawę możliwości prawidłowej realizacji praw do kontaktu z rodzicami i prawnymi opiekunami. W ten sposób stworzone zostaną godne warunki dla rodziców towarzyszących swoim dzieciom w trudnym czasie hospitalizacji.

Rzeczniczka SUM zwraca uwagę również na potencjalny wpływ projektu na szereg kluczowych aspektów: profilaktykę, wczesną detekcję, diagnozę i leczenie chorób nowotworowych u dzieci, rozwój systemu opieki zdrowotnej w onkologii oraz edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę.

Cel jest ambitny, ale z planem jego realizacji – zakończenie budowy centrum przewidziane jest na koniec 2025 roku.