Debata na temat przyszłości służby zdrowia w Dąbrowie Górniczej

Debata na temat przyszłości służby zdrowia w Dąbrowie Górniczej

W Dąbrowie Górniczej zorganizowano debatę na temat przyszłości ochrony zdrowia po wyborach. Spotkanie, które odbyło się w Urzędzie Miasta, nosiło hasło „Zdrowie po wyborach – kluczowe wyzwania”. Zgromadziło ono licznych parlamentarzystów, samorządowców oraz przedstawicieli różnych zawodów medycznych – lekarzy, pielęgniarek i administratorów powiatowych szpitali.

Niepokojąca sytuacja w systemie ochrony zdrowia była głównym tematem podczas debaty. Obecni na spotkaniu goście omawiali najpilniejsze problemy do rozwiązania, które stoją przed służbą zdrowia. Prelegenci wskazali na kwestie finansowe, kadrowe i organizacyjne jako te, które mają największy wpływ na poczucie bezpieczeństwa pacjenta. Tadeusz Urban, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach, szczególnie podkreślał problem niedoboru personelu medycznego.

Uczestnicy debaty zamierzają przekazać swoje wnioski i postulaty potencjalnym twórcom przyszłego rządu po zbliżających się wyborach. Mają nadzieję, że ich głos zostanie usłyszany i przyczyni się do poprawy funkcjonowania służby zdrowia.