Powrót do normalności na trasie kolejowej Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice

Powrót do normalności na trasie kolejowej Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice

Niemalże ostatnią chwilę można uznać dla pasażerów korzystających z linii kolejowej łączącej Zawiercie z Dąbrowa Górnicza Ząbkowice. Po niewielkim kryzysie, wywołanym przez obniżenie się sieci trakcyjnej, ruch pociągów został wznowiony. Problem ten spowodował przerwę w kursowaniu na tej linii trwającą kilkanaście godzin.

Trudności zaczęły się 11 października, w środę, kiedy to pasażerowie musieli zmagać się z utrudnieniami. Podczas popołudniowych godzin szlak PKP Dąbrowa Górnicza – Łazy został sparaliżowany, a ruch pociągów na linii Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice wstrzymany ze względu na opisane wcześniej problemy techniczne.

Następstwa zdarzenia odczuły również pociągi należące do spółki PKP INTERCITY, które odnotowały znaczne opóźnienia. Pociąg EIP o numerze 5402/3 na trasie Gdynia Główna – Bielsko Biała Główna został zmuszony do zakończenia kursu na stacji Katowice. Dla pasażerów udostępniono alternatywne środki transportu, umożliwiające kontynuację podróży do stacji Bielsko Biała Główna pociągami Kolei Śląskich numer 94117 oraz 94729. Dodatkowo, ustalono wzajemne honorowanie biletów.

Podobna sytuacja dotknęła także pociąg EIP o numerze 4500/1, którym podróżować można na trasie Bielsko Biała Główna- Gdynia Główna. Rozpoczął on swój bieg na stacji Katowice, a podróżnym umożliwiono przesiadkę z Bielska Białej do Katowic pociągiem Kolei Śląskich. Również w tym przypadku doszło do porozumienia w kwestii honorowania biletów.

Końcu nastała ulga dla podróżujących tą trasą – sieć trakcyjna została naprawiona. W czwartek, 12 października, o godzinie 6.28 nastąpiło pełne przywrócenie ruchu pociągów na linii Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice.