Obiady dla potrzebujących: druga edycja

Obiady dla potrzebujących: druga edycja

W pilotażowym programie gastronomicznym, który miał swoją premierę na początku 2023 roku, uczestniczy obecnie dziesięć miejscowych restauracji. Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z oferty obiadów, mogą zwracać się do organizacji wybranej przez władze miasta.

Podczas poprzedniej odsłony tego innowacyjnego przedsięwzięcia, niemal pięćset osób (dokładnie 495) zdecydowało się na wykorzystanie dostępnych kart obiadowych, co zaowocowało wydaniem łącznie 9710 posiłków.

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Dąbrowy Górniczej, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu kolejnej edycji programu. Skierowany jest on do osób powyżej 60. roku życia zamieszkujących nasze miasto, których dochód nie przekracza kwoty 2716 zł dla osób samotnie gospodarujących albo 2100 zł dla seniorów prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Aby czerpać korzyści z tego programu, wystarczy nawiązać kontakt ze Stowarzyszeniem Razem w Przyszłość. Można to zrobić telefonicznie, dzwoniąc pod numer 726 589 430 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, między godziną 10:00 a 16:00.