Promowanie bezpieczeństwa na drodze w "Odblaskowej Szkole 2023"

Promowanie bezpieczeństwa na drodze w "Odblaskowej Szkole 2023"

Przykładem aktywnego udziału w edukacji o bezpieczeństwie na drodze jest Szkoła Podstawowa nr 31 im. Zagłębia Dąbrowskiego, która jest częścią Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 w Dąbrowie Górniczej. Ta placówka zdecydowała się dołączyć do prowadzonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach konkursu „Odblaskowa Szkoła 2023”. Zawody te mają na celu skupienie uwagi społeczności szkolnej na tematyce bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania się na drodze.

Ten konkurs ma świadomie podkreślić istotność wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe, szczególnie podczas podróży do i ze szkoły. Dodatkowo głównym celem inicjatywy jest promocja bezpiecznego zachowania oraz popularyzacja przepisów i zasad ruchu drogowego.

Już odbyło się kilka pasjonujących wydarzeń w szkole w Dąbrowie Górniczej w ramach tej akcji. Uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe, a także uczestniczyli w festynie rodzinny zorganizowanym we współpracy z Radą Rodziców. Wszyscy uczestnicy festynu pamiętali o założeniu kamizelek, które otrzymali dzięki akcji „Odblaskowa szkoła 2023”.

Podczas festynu odbyły się różne dyscypliny sprawnościowe oraz konkurs rowerowy. Ale to nie wszystko, wciąż trwają interesujące zajęcia świetlicowe pod kątem szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Kluczowym elementem konkursu „Odblaskowa Szkoła 2023”, którego doświadczyli uczniowie klasy ósmej, było zdobywanie wiedzy na temat dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. Zajęcia te prowadził zespół uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej. Na spotkaniach omawiano także znaki drogowe i ich kluczowe znaczenie dla uczestników ruchu drogowego.