Rozpoczęcie spotkań z mieszkańcami w ramach IX edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego

Rozpoczęcie spotkań z mieszkańcami w ramach IX edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego

Od 25 września rozpoczyna się szereg spotkań na osiedlach i w dzielnicach, które są częścią IX edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Te spotkania to okazja dla mieszkańców Dąbrowy do dyskusji o potencjalnych projektach, które mogłyby zostać zrealizowane w ich bezpośrednim otoczeniu. Rozmowy te będą trwały aż do końca października.

Planowane są fora mieszkańców dla każdej z dzielnic lub osiedli, podczas których zostaną przedstawione projekty stworzone na bazie pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców. Przypomnijmy, że etap składania tych pomysłów miał miejsce od 12 do 28 kwietnia. Następnie przeprowadzono wstępną weryfikację propozycji, a wyniki tej analizy prezentowano podczas czerwcowych spotkań. Po weryfikacji początkowej, pomysły te były omawiane podczas spotkań z mieszkańcami i następnie przekazane do odpowiednich wydziałów Urzędu Miejskiego. Tam zostały one ponownie przeanalizowane pod względem prawnym i merytorycznym, a następnie przekształcone w gotowe projekty z kosztorysem do prezentacji podczas nadchodzących spotkań.

Podczas tych spotkań, odbędzie się omówienie poszczególnych projektów. Głównym celem jest wybranie tych projektów, które mieszkańcy chcieliby zobaczyć zrealizowane na swoim osiedlu w roku 2024.