Policja i lokalna społeczność wspólnie szukały Świętego Mikołaja w lesie

Policja i lokalna społeczność wspólnie szukały Świętego Mikołaja w lesie

W dniu poprzedzającym Mikołajki, mieszkańcy jednej z zielenią otoczonych części miasta oraz funkcjonariusze z komendy policji z Dąbrowy połączyli swoje siły. Wspólnie przeprowadzili niespotykaną operację poszukiwania Świętego Mikołaja, która odbyła się na terenie leśnym. Zadaniem tej akcji było stworzenie niezapomnianego momentu dla najmłodszych obywateli, który przyciągnął uwagę wielu rodzin.

Już na dzień przed świętem Mikołajek, najmłodsi obywatele miasta mieli okazję doświadczyć specjalnego wydarzenia z udziałem funkcjonariuszy w mundurach pod nazwą „Bezpieczny Mikołaj w Antoniowie”. Policjanci zadbali o bezpieczeństwo uczestników podczas marszu, pilnując trasy prowadzącej do lasu. Aktywnie uczestniczyli również w czynnościach mających na celu zapewnienie dalszych atrakcji dla uczestników wydarzenia. Zaangażowanie funkcjonariuszy w tworzenie atmosfery pełnej bezpieczeństwa i radości miało kluczowe znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia.