Odnowiony obiekt sportowy przy Szkole Podstawowej nr 29 w Dąbrowie Górniczej

Odnowiony obiekt sportowy przy Szkole Podstawowej nr 29 w Dąbrowie Górniczej

Zakończenie prac nad odnowieniem nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 29 jest na horyzoncie. Już we wrześniu, zarówno uczniowie jak i przyszli piłkarze będą mogli ponownie korzystać z tego obiektu.

Boisko sportowe, znane jako Orlik, zlokalizowane na osiedlu Morcinka, jest elementem kompleksu sportowego wybudowanego 14 lat temu. Jest to jedno z największych boisk w mieście Dąbrowa Górnicza. W trakcie modernizacji kosztującej blisko 750 tys. zł, wykonawca projektu zastąpił starą nawierzchnię nową, wykonaną z syntetycznej trawy o wysokości ponad 5 cm. Dodatkowo, powierzchnia ta zostanie uzupełniona piaskiem kwarcowym i granulatem.

Nowo odnowione boisko nie tylko będzie służyło do celów edukacyjnych dla uczniów szkoły, ale również będzie dostępne dla klubów piłkarskich dla dzieci, które często korzystają z tego obiektu.

Władze miasta planują również modernizacje innych boisk „trawiastych” przy Szkole Podstawowej nr 12, nr 20 oraz nr 30. Dodatkowo, są plany dotyczące odnowienia boisk przy Szkole Podstawowej nr 13 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

Prezydent miasta, Marcin Bazylak podkreśla, że istotną decyzją jest to, że Centrum Usług Wspólnych będzie odpowiedzialne za utrzymanie wszystkich boisk przyszkolnych.