Nowe zasady przyznawania mieszkań gminnych w Dąbrowie Górniczej

Nowe zasady przyznawania mieszkań gminnych w Dąbrowie Górniczej

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli ubiegać się o mieszkanie gminne na innych zasadach niż do tej pory. Wszystkie przepisy mają być bardziej przejrzyste i zrozumiałe. Kryteria na podstawie których są przydzielane mieszkania, będą za to bardziej przystępne.

Uchwała wprowadziła w życie nowe przepisy, m.in. aktualizowanie list oczekujących, co wcześniej się nie odbywało. Wszystkie zasady mają być uproszczone i przejrzyste. Dzięki temu, bez względu na sytuację życiową czy standard życia, wszyscy będą mieli większe szanse na to, aby otrzymać mieszkanie. Nowe zasady mają również być bardziej sprawiedliwe. Przyjęto punktową ocenę, od której będzie zależeć kolejność otrzymywania nieruchomości. Podczas przyznawania punktów, komisja bierze pod uwagę: okres przez jaki dana osoba jest mieszkańcem gminy, czas jaki czeka na przydział, bezdomność, posiadanie dziecka, przemoc w rodzinie, niepełnosprawność, mały metraż oraz dochód czy zły stan techniczny nieruchomości.

Więcej metrów na osobę

Nowe warunki uwzględniają więcej metrów przypadających na jedną osobę. Zamiast 7 m będzie to 9,1 m na członka gospodarstwa domowego i 13 m zamiast 9,1 m na osobę samotną. Jeśli składający wniosek będzie niepełnosprawny, kryterium metrażowe nie będzie obowiązywało.

Mniejszy dochód na osobę

Oprócz zmian w zasadach metrażu, zmniejszono także maksymalny dochód, przy którym można ubiegać się o lokal socjalny. Teraz jest to 720 zł na osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowym oraz 1200 zł na osobę samotną. Do tej pory było to 900 i 1500 zł. W przypadku ubiegania się o mieszkanie komunalne, a próg dochodowy będzie wyższy. Będzie wynosił 2280 zł na osobę, a w przypadku niepełnosprawności członka rodziny kwota zwiększy się do 2640 zł lub 3000 zł dla osób samotnych.