Na Śląsku policjanci i pracownicy Policji stają w obronie zdrowia – rejestrują się jako dawcy komórek macierzystych

Na Śląsku policjanci i pracownicy Policji stają w obronie zdrowia – rejestrują się jako dawcy komórek macierzystych

Zarówno funkcjonariusze, jak i pracownicy Policji z województwa śląskiego, zdecydowali się na aktywne wsparcie walki z nowotworami krwi. Włączyli się w akcję rejestracji dawców komórek macierzystych, którą zorganizował Zarząd Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) w Katowicach. To właśnie oddanie swoich komórek może dać szansę na życie osobom, które walczą z białaczką, umożliwiając im znalezienie swojego genetycznego bliźniaka.

Policjanci oraz personel Policji podjęli wyzwanie i dołączyli do niecodziennej akcji zaplanowanej przez Zarząd CBŚP i fundację DKMS. Inicjatywa miała na celu umożliwić rejestrowanie dawców komórek macierzystych w trzech lokalizacjach na Śląsku: Katowicach, Częstochowie i Bielsku-Białej. Akcja została nazwana „Dzień Dawcy Szpiku dla Kornela i Innych Pacjentów”, a policjanci z CBŚP, po przeprowadzonym przez DKMS szkoleniu, pełnili rolę wolontariuszy rejestrujących dawców.

Inspiratorem całego przedsięwzięcia był jeden z policjantów Zarządu CBŚP w Katowicach. Motywacją do działania była choroba jego przyjaciela, który zmaga się z limfoblastyczną i szpikową białaczką. Zaangażowanie wszystkich uczestników może przyczynić się do uratowania życia pacjentom, dając im szansę na znalezienie genetycznego bliźniaka.

Proces rejestracji potencjalnych dawców, w wieku od 18 do 55 lat, trwał od 8:00 do 15:00. Policjanci zapewniali wszystkie niezbędne informacje, w tym formularze do wypełnienia oraz zestawy do samodzielnego pobrania wymazów z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzków. Zebrane zestawy zostały następnie przekazane fundacji DKMS.

Decyzja o oddaniu swoich komórek może uratować życie innym ludziom. Dla dawcy to nie tylko satysfakcja, ale także doświadczenie związane z dawaniem nowego życia. Wśród policjantów odnotowano już wiele przypadków udanego znalezienia genetycznego bliźniaka, któremu mundurowi oddali swoje komórki macierzyste, pomagając mu w walce z chorobą. Dzięki takim działaniom, więcej osób zmagających się z chorobą może otrzymać szansę na znalezienie swojego genetycznego bliźniaka.