Modernizacja strategicznych arterii komunikacyjnych w Dąbrowie Górniczej: Komplikacje na ulicach Staszica, Poniatowskiego i Młodych

Modernizacja strategicznych arterii komunikacyjnych w Dąbrowie Górniczej: Komplikacje na ulicach Staszica, Poniatowskiego i Młodych

W miasteczku Dąbrowa Górnicza ma miejsce gruntowna modernizacja kilku kluczowych arterii komunikacyjnych. Proces ten niesie za sobą chwilowe komplikacje dla kierujących. Szczególnie intensywny ruch i zatory drogowe tworzą się w czasie godzin szczytu, zwłaszcza po 15.00, na ulicy Staszica. Tutaj bowiem dokonuje się naprawa znacznej części jezdni, a dodatkowo przewidziane jest tu utworzenie okręgu komunikacyjnego.

Od 18 marca tego roku przystąpiono do drugiego etapu kompleksowej renowacji ulicy Staszica w Dąbrowie Górniczej. Dotyczy ona fragmentu od ulicy Ziemby aż do krzyżówki z ulicą Wojska Polskiego. Firmą odpowiedzialną za prowadzenie tej inwestycji jest Drogopol – to samo przedsiębiorstwo, które wcześniej zrealizowało pierwszą część prac związanych z modernizacją tej ulicy.

Inwestycja obejmuje nie tylko remont jednokilometrowego odcinka ulicy Staszica, ale także budowę ronda na skrzyżowaniu z ulicami Wojska Polskiego i Starocmentarną. Planowany jest także dalszy ciąg budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Staszica oraz utworzenie połączenia z trasą rowerową w parku Hallera poprzez ulicę Wojska Polskiego. Dodatkowo przewiduje się powstanie nowego chodnika.

Prace modernizacyjne są obecnie prowadzone na 300-metrowym fragmencie od ulicy Wojska Polskiego. Po sfrezowaniu jednego pasa od skrzyżowania z tą ulicą, wykonana została kanalizacja i montaż krawężników. W tym tygodniu ma zostać ułożona nawierzchnia asfaltowa, a potem robotnicy przejdą do prac na drugim pasie. Tam wykonane zostaną podobne prace, lecz ruch drogowy będzie nieprzerwanie możliwy – informuje Piotr Purzyński, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

W międzyczasie prace prowadzone są na odcinku od kompleksu garażów do Parku Hallera. Tam już ułożono nawierzchnię asfaltową. Całość inwestycji ma być zrealizowana i rozliczona w bieżącym i następnym roku, jednak istnieje prawdopodobieństwo, że cały projekt zostanie ukończony jeszcze przed końcem 2024 roku.

W marcu też ruszyły prace przy budowie zupełnie nowej drogi biegnącej wzdłuż linii kolejowych od ulicy Kolejowej i Poniatowskiego aż do wiaduktu na ulicach Cupiała i Granicznej.