Zaawansowane plany modernizacji i reaktywacji linii kolejowych w regionie Dąbrowa Górnicza

Zaawansowane plany modernizacji i reaktywacji linii kolejowych w regionie Dąbrowa Górnicza

Rozpoczyna się nowy etap rozwoju infrastruktury transportowej, a konkretnie sektora kolejowego w naszym regionie. Planowane są szereg działań mających na celu odbudowę i modernizację istniejących linii kolejowych. Wkrótce odbędzie się spotkanie konsultacyjne, podczas którego mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje sugestie i uwagi. W szczególności, planuje się odbudować przystanek Dąbrowa Górnicza Tworzeń oraz umożliwić połączenie z Gołonogiem i Strzemieszycami.

Zgromadzenie mieszkańców na spotkanie konsultacyjne przewidziane jest na 29 kwietnia. To ważna okazja do przedstawienia swoich opinii i spostrzeżeń dotyczących planowanych prac. Całość przedsięwzięcia ma miejsce w ramach programu Kolej Plus, który zakłada m.in. modernizację istniejących torów oraz odbudowę tych, które obecnie nie funkcjonują.

Prace mają ruszyć w latach 2027-2029, a ich koszt oszacowany został na 116 mln zł. Głównym celem tego ambitnego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej w regionie. PKP PLK S.A. już teraz rozpoczyna prace nad projektem odbudowy przystanku kolejowego Dąbrowa Górnicza Tworzeń, co stanowi kluczowy element strategii modernizacji lokalnej infrastruktury kolejowej.

Wiceprezydent miasta, Damian Rutkowski, podkreśla wagę projektu dla społeczności lokalnej: „Odbudowa łącznika między stacjami w Gołonogu i Tworzniu będzie szansą na bezpośrednie skomunikowanie centrum naszego miasta przez linię 133 z Małopolską i Krakowem”.

Spotkanie konsultacyjne zaplanowane jest na 29 kwietnia o godzinie 17:00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ulicy Swobodna 59. Mieszkańcy będą mieli możliwość przedstawienia swoich uwag i propozycji dotyczących planowanej inwestycji, które zostaną uwzględnione podczas dalszych prac nad projektem. Konsultacje potrwają do 6 maja, dając wszystkim zainteresowanym możliwość wyrażenia swojego zdania na temat przyszłego kształtu infrastruktury kolejowej w regionie.

Cały projekt realizowany jest w ramach programu Kolej Plus, który jest koordynowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Celem tej inicjatywy jest poprawa dostępności transportowej w wielu regionach Polski oraz zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego. Całkowity budżet tego programu wynosi około 13,3 mld zł.