Zmiany w centrum Dąbrowy Górniczej: stare magazyny kolejowe zniknęły, co dalej z tym miejscem?

Zmiany w centrum Dąbrowy Górniczej: stare magazyny kolejowe zniknęły, co dalej z tym miejscem?

Wśród dynamicznych przemian w centrum Dąbrowy Górniczej, które rozpoczęły się na dobre w marcu bieżącego roku, znaczącą zmianę przyniosło wyburzenie starych magazynów kolejowych. Te historyczne obiekty przez dziesięciolecia były wykorzystywane przez kolej, a ich usunięcie otworzyło nowe możliwości dla atrakcyjnie położonej działki. Teraz pojawiają się pytania, jak zostanie zagospodarowane to miejsce?

Decyzja o zburzeniu tych starych magazynów została podjęta przez Polskie Koleje Państwowe S.A. w celu poprawy estetyki śródmieścia Dąbrowy Górniczej. Miasto to przeszło ostatnio istotną transformację – od października 2022 roku kierowcy mogą korzystać z nowego wiaduktu kolejowego położonego przy ulicy Kościuszki. Wiadukt ten ułatwia szybki i bezkolizyjny przejazd przez miasto. Dodatkowo, od kwietnia 2023 roku dostępna jest nowa droga za Hutą Bankową, pełniąca funkcję obwodnicy śródmieścia.

Dąbrowa Górnicza może teraz pochwalić się również odnowionym i zmodernizowanym dworcem kolejowym, którego pierwotna struktura pochodziła z 1888 roku. W ramach prac nad poprawą infrastruktury miasta, ulica Kolejowa została całkowicie przebudowana. Jednak pomimo tych zmian, stare budynki kolejowe, które były aktywnie wykorzystywane w XX wieku, pozostały nienaruszone do marca bieżącego roku.

Decyzja o wyburzeniu starych magazynów kolejowych przy ulicy Kolejowej została podjęta ze względu na ich niewystarczający stan techniczny oraz potencjalne zagrożenia dla osób wchodzących na ich teren bez uprawnienia. Jak wyjaśnia Bartłomiej Sarna, przedstawiciel Biura Komercjalizacji, Komunikacji i Promocji Polskich Kolei Państwowych S.A., decyzja ta miała na celu również poprawę estetyki otoczenia odnowionego dworca oraz nowo wybudowanego węzła przesiadkowego.

W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stacja w Dąbrowie Górniczej obsługiwała nie tylko połączenia pasażerskie, ale także liczne połączenia towarowe, a jej bocznice służyły takim firmom jak Huta Bankowa czy Dąbrowska Fabryka Obrabiarek Defum. Jednak od 2021 roku, kiedy rozpoczął się gruntowny remont całego układu komunikacyjnego w centrum miasta, budynki przy ul. Kolejowej stały opuszczone, a teraz zostały zrównane z ziemią.