Inicjatywy na rzecz ograniczania obrotu nielegalnymi i podrabianymi środkami ochrony roślin

Inicjatywy na rzecz ograniczania obrotu nielegalnymi i podrabianymi środkami ochrony roślin

W dniu 22 lutego w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach miało miejsce ważne spotkanie, które miało na celu intensyfikację działań przeciwko nielegalnemu obrotowi środkami ochrony roślin. Konferencja zatytułowana „Podejmowanie inicjatyw na rzecz ograniczania wprowadzania do obrotu nielegalnych, w tym podrobionych środków ochrony roślin na terytorium RP” zgromadziła wielu przedstawicieli różnych instytucji, w tym oczywiście funkcjonariuszy śląskiej policji.

Konferencję zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, zgromadziła około 160 uczestników. Wśród nich znaleźli się m.in. przedstawiciele służb mundurowych, takich jak policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Prewencji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a także przedstawiciele Krajowej Izby Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego czy Straży Granicznej.

Głównym celem konferencji było umocnienie współpracy oraz podzielenie się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie zwalczania przestępstw i wykroczeń związanych z nielegalnym obrotem środkami ochrony roślin.

Konferencję inaugurowali Elżbieta Machura – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach oraz inspektor Artur Bednarek – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Jedną z fundamentalnych misji Policji jest inicjowanie i organizowanie działań, które mają na celu zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom oraz zjawiskom kryminogennym. Nieprawidłowości związane z obrotem środkami ochrony roślin mogą prowadzić do naruszenia przepisów administracyjnych i karnych.

W ramach swoich statutowych obowiązków, Policja podejmuje działania mające na celu zwalczanie przestępczości godzącej w obszar własności intelektualnej i przemysłowej, w tym m.in. dotyczącej nielegalnego obrotu środkami ochrony roślin. Ich podrabianie, konfekcjonowanie oraz inne działania, mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego.

Jednym z kluczowych przedsięwzięć skierowanych na zwalczanie takich działań przestępczych jest udział Policji w cyklicznej międzynarodowej operacji SILVER AXE koordynowanej przez Europol. Polska Policja, wspólnie z innymi krajowymi i międzynarodowymi służbami i instytucjami, dąży do wyeliminowania z rynków nielegalnych, w tym podrobionych, środków ochrony roślin.

Zwalczanie tego typu przestępczości wiąże się również z prowadzeniem kampanii edukacyjnej pod patronatem PSOR. Kampania ta ma na celu ograniczenie tego procederu oraz podniesienie świadomości społeczeństwa na temat szkodliwości stosowania nielegalnych, w tym podrobionych, środków ochrony roślin.