Farmakobus – mobilny punkt edukacyjny dla zdrowia, na Placu Wolności pod Pałacem Kultury Zagłębia

Farmakobus – mobilny punkt edukacyjny dla zdrowia, na Placu Wolności pod Pałacem Kultury Zagłębia

Ten piątek stanie się miejscem wyjątkowym w kontekście promocji zdrowia. W ramach kampanii edukacyjnej „Farmaceuta twoim partnerem zdrowia” w godzinach od 10:00 do 14:00 na Placu Wolności, tuż przy Pałacu Kultury Zagłębia, będzie można spotkać Farmakobus. To mobilna jednostka edukacyjna, stworzona przez Farmaceutów Śląskiej Izby Aptekarskiej, która ma za zadanie przekazywać wiedzę na temat zdrowia i zapobiegania chorobom.

Farmakobus nie jest zwyczajnym pojazdem, to autorski projekt farmaceutów mający za cel zapewnienie mieszkańcom dostępu do profesjonalnych usług farmaceutycznych. Emisja takiej mobilnej jednostki umożliwia prowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji oraz stanowi dogodną przestrzeń dla pacjentów, którzy mogą skorzystać z wsparcia i wiedzy wyspecjalizowanej kadry farmaceutów.

Kampania „Farmaceuta twoim partnerem zdrowia” ma kilka głównych celów. Przede wszystkim chodzi o promowanie świadomości zdrowotnej oraz umożliwienie osobom w różnym wieku i o różnych potrzebach zdrowotnych skorzystania z profesjonalnej opieki farmaceutycznej.

Co więcej, Farmakobus oferuje szereg usług związanych z utrzymaniem dobrego stanu zdrowia. Będzie można tutaj zmierzyć ciśnienie, obliczyć wskaźnik masy ciała (BMI) i WHR, przeprowadzić test SEDRISK służący do oceny ryzyka cukrzycy. Ponadto na pokładzie pojazdu dostępne będą testy oceniające kontrolę astmy (CAT, ACT) oraz instruktaż użycia inhalatorów. Nie zabraknie również edukacji na temat szczepień profilaktycznych, testu uzależnienia od nikotyny czy instruktażu pomiaru stężenia glukozy.