Łęknice Pogoria III: Reorganizacja przystanków i wprowadzenie nowego chodnika

Łęknice Pogoria III: Reorganizacja przystanków i wprowadzenie nowego chodnika

Na Łęknicach Pogoria III zaszły istotne zmiany dotyczące organizacji przystanków autobusowych. Istniejący peron został przeniesiony na nową lokalizację, zaś obecna zatoka autobusowa ma zostać usunięta. Czytaj więcej, aby dowiedzieć się, jak te zmiany wpłyną na doświadczenia pasażerów!

Zatoka autobusowa przy Łęknice Pogoria III jest na etapie likwidacji. Zostanie zastąpiona przez nowo wybudowany chodnik, który będzie łączył przejście dla pieszych z nowym peronem.

Nowo wyznaczony peron obsługuje linie autobusowe numer 604, 656, 716 i 903N i jest położony tuż za zakrętem z ulicy Łęknice na ulicę Topolową. Warto wspomnieć, że linia nr 716 nie będzie miała zaplanowanych przerw technicznych na tym peronie.

Teren, na którym obecnie znajdują się zatoka i przystanek autobusowy Łęknice Pogoria III, musi być zwrócony jego prywatnemu właścicielowi. W związku z tym konieczne było wybudowanie nowego peronu autobusowego w bezpośrednim sąsiedztwie.

Prace obejmują również budowę nowego chodnika, który zapewni bezpieczne połączenie przejścia dla pieszych z nowym peronem i ulicą Bukową. Dzięki temu rozwiązaniu piesi będą mogli swobodnie i bezpiecznie przemieszczać się pomiędzy tymi punktami.

Nowy peron dla linii autobusowych 604, 656, 716 i 903N znajduje się za skrętem z ulicy Łęknice na ulicę Topolową. Wkrótce na nowym peronie pojawi się elektroniczna tablica informacyjna i zostanie tam zamontowana nowa wiata autobusowa przez pracowników ZTM.

Józef Bochnak, zastępca naczelnika Wydziału Infrastruktury Miejskiej, wyjaśnia, że celem było umieszczenie nowego peronu jak najbliżej istniejącego przystanku po drugiej stronie ulicy. Opcje były jednak ograniczone ze względu na prywatną własność większości działek w pobliżu.

Warto zwrócić uwagę, że autobusy zatrzymujące się na nowym peronie mogą czasowo blokować ruch innych pojazdów. Aby zminimalizować ten dyskomfort, linia autobusowa 716 nie będzie miała przerw technicznych na tym peronie.