43. rocznica Porozumienia Katowickiego obchodzona w Dąbrowie Górniczej

43. rocznica Porozumienia Katowickiego obchodzona w Dąbrowie Górniczej

Miasto Dąbrowa Górnicza stało się miejscem uroczystych obchodów związanych z 43. rocznicą podpisania Porozumienia Katowickiego. Świętowanie rozpoczęło się od Mszy świętej, która odbyła się rano w Sanktuarium św. Antoniego. Kolejnym elementem obchodów było nadanie nazwy upamiętniającej owego historycznego porozumienia dawnej ulicy Katowickiej, co miało miejsce o godzinie 11:30.

Pamięć o tamtych wydarzeniach uczczono także poprzez złożenie kwiatów przy krzyżu pamiątkowym, znajdującym się za główną bramą huty ArcerolMittal Poland SA (dawniej Huta Katowice), a także przed pomnikiem upamiętniającym Porozumienie Katowickie.

Podczas uroczystości jeden z sygnatariuszy historycznego dokumentu, Jacek Jagiełka, podzielił się swoimi wspomnieniami. Zaznaczył, że trudno przewidzieć, jak obecnie wyglądałaby Polska, gdyby nie to porozumienie.

Jacek Jagiełka podkreślił swoją radość z tamtych wydarzeń, mówiąc: „Bardzo się cieszyliśmy. Wiedzieliśmy, że komunizm się załamuje. On nie wyrabiał ekonomicznie. To wszystko podnosiło naszego ducha. Cały naród czuł, że jest to czas przełomowy i faktycznie Duch zstąpił wtedy na naszą ziemię”.

Porozumienie Katowickie zostało zawarte 11 września 1980 roku w Dąbrowie Górniczej. Stanowiło ono dopełnienie wcześniejszych porozumień sierpniowych, które miały miejsce w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu Zdroju. Głównym postulatem dokumentu było przede wszystkim zapewnienie, że gdańskie porozumienie, umożliwiające tworzenie wolnych związków zawodowych, będzie miało zastosowanie na terenie całego kraju.

Ten krok pozwolił na stworzenie formalno-prawnych warunków do powstania ruchu związkowego obejmującego całą Polskę oraz umożliwił rejestrację NSZZ „Solidarność”.