Głosowanie na projekty dąbrowskiego budżetu obywatelskiego

Głosowanie na projekty dąbrowskiego budżetu obywatelskiego

11 września, poniedziałek, był datą rozpoczęcia głosowania na projekty zgłoszone do czwartej edycji budżetu obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej. Spośród dziesięciu przedstawionych projektów, na które mogą oddać swój głos mieszkańcy miasta, do podziału jest 5,2 mln złotych. Głosowanie będzie trwało do 17 września.

W tym roku w obręb budżetu obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej wprowadzono łącznie 37 projektów. Ze względu na niezgodność z wymogami formalnymi, dwa z nich nie zostały uwzględnione w dalszym procesie. Pozostałe 35 przeszły przez proces weryfikacji formalnej oraz merytoryczno-prawnej, a po rozwiązaniu wszystkich odwołań na liście głosowania znalazło się finalnie 10 projektów. Wszystkie propozycje zostaną sfinansowane ze środków budżetu obywatelskiego na rok 2023 o wartości 5,2 miliona złotych. Zakończenie głosowania zaplanowano na niedzielę, 17 września, natomiast wyniki głosowania zostaną ogłoszone w październiku.

W bieżącym roku system głosowania został zmodyfikowany, umożliwiając głosowanie „portfelem”. To oznacza, że mieszkańcy mają możliwość rozdysponowania całej kwoty budżetu. Dla przykładu, mając do dyspozycji 5,2 mln zł, można zdecydować się na projekt o wartości 2,5 mln zł, kolejny za 1 mln zł oraz trzy po 500 tys. zł każdy. Każdy z wybranych projektów otrzymuje jeden punkt.

Każdy obywatel Dąbrowy Górniczej może wziąć udział w głosowaniu. Jeżeli osoba nie jest prawidłowo zweryfikowana w bazie danych mieszkańców, zostanie poproszona o podanie numeru telefonu w celu późniejszej weryfikacji przez pracownika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej – informuje magistrat dąbrowski. Aby zgłosić swój głos, konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, imię matki oraz trzy ostatnie cyfry numeru PESEL.