Zasady bezpieczeństwa podczas wyjść do lokali rozrywkowych – ochrona przed tzw. pigułką gwałtu

Zasady bezpieczeństwa podczas wyjść do lokali rozrywkowych – ochrona przed tzw. pigułką gwałtu

Jesienią wieczorne wyjścia ze znajomymi do klubów, barów czy dyskotek stają się częstsze. Niezbędne jest jednak zdanie sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń, jakie mogą na nas czekać w takich miejscach. Należy zachować szczególną ostrożność, dbając nie tylko o swoje wartościowe przedmioty takie jak portfele czy telefony komórkowe, ale przede wszystkim o swoje życie i zdrowie. W szczególności dotyczy to kobiet, które są narażone na ryzyko dostania tak zwanej pigułki gwałtu. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa proponowanych przez policję może pomóc unikać niebezpiecznych sytuacji.

Nocne wyprawy do miasta mogą mieć poważne konsekwencje dla wielu osób. Kobiety są szczególnie narażone na ryzyko związane z tak zwanymi pigułkami gwałtu. Stosowanie się do wskazówek Policji może znacznie zmniejszyć ryzyko kontaktu z tą niebezpieczną substancją. Kluczowe jest, aby unikać samotnych wypadów do klubów lub przebywania w towarzystwie nieznajomych osób. Trudno bowiem stwierdzić, jakie są prawdziwe intencje nowo poznanej osoby. Dodatkowo warto przestrzegać zasady „Pilnuj swojego drinka” promowanej przez policję. Jeśli straciło się kontrolę nad tym, co dzieje się z naszym napojem, lepiej nie pić go później. Bezpieczniej jest kupić nowy drink. Nie należy również przyjmować napojów, które były przygotowywane poza naszym polem widzenia.

Pamiętajmy! W sytuacji, gdy zaczynają się mdłości, zawroty głowy, czy problemy z widzeniem, należy szukać pomocy u zaufanej osoby lub wezwać pogotowie. Niewskazane jest pozostawanie w ciemnych czy odosobnionych miejscach oraz samodzielny powrót do domu. Spacer na świeżym powietrzu nie jest rozwiązaniem problemu. W takim momencie lepiej mieć przy sobie kogoś zaufanego. Ważne jest, aby jak najszybciej zgłosić się na badania lekarskie, aby sprawdzić czy podana substancja nie zagraża zdrowiu.

W razie potwierdzenia podania pigułki gwałtu niezwykle istotne jest natychmiastowe zgłoszenie tego faktu policji. Odpowiedzialne postępowanie może ochronić innych przed podobnym zagrożeniem. Policja dokłada wszelkich starań, aby każdy przestępca odpowiedział za swoje czyny.