Wieloaspektowy system wsparcia dla bezdomnych w okresie zimowym

Wieloaspektowy system wsparcia dla bezdomnych w okresie zimowym

Sytuacja bezdomnych w zimie często bywa krytyczna, a nierzadko to nasza interwencja decyduje o ich przeżyciu. Czasem jedno zgłoszenie telefoniczne może uratować czyjeś życie. Na terenie naszego miasta różne instytucje łączą siły, aby zapewnić bezpieczeństwo bezdomnym w trudnym zimowym okresie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, streetworkerzy, pracownicy Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Strażnicy Miejscy na bieżąco współpracują, wymieniając się informacjami i udzielając niezbędnej pomocy. W sprawach dotyczących osób bezdomnych można kontaktować się ze Strażą Miejską pod numerem 986.

Dodatkowo, do końca marca działa infolinia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – pod numerem 987. Zgłaszać tu mogą się zarówno osoby chcące pomóc, jak i ci, którzy mają informacje o miejscach pobytu bezdomnych.

Osoby bez dachu nad głową mają możliwość skorzystania ze schroniska, ciepłego posiłku, pomocy finansowej oraz opieki zdrowotnej. W mieście funkcjonuje noclegownia z ogrzewalnią, schronisko dla bezdomnych oraz schronisko z usługami opiekuńczymi.

Jednym z miejsc, gdzie bezdomni mogą znaleźć schronienie i ciepło, jest Noclegownia i Ogrzewalnia dla Bezdomnych Caritas Diecezji Sosnowieckiej, mieszcząca się przy ulicy Łącznej 31 (numer telefonu: 32 268 89 82). Placówka ta jest otwarta codziennie od godziny 18:00 do 8:00 aż do końca marca. Bezdomni są przyjmowani bez konieczności posiadania skierowania – wystarczy być trzeźwym.

Przy tej samej noclegowni do końca 2023 roku funkcjonuje świetlica, do której bezdomni mają dostęp od godziny 16:00.

Bezdomne osoby, które ostatnio były zameldowane na terenie Dąbrowy Górniczej, mogą korzystać ze schroniska i wyżywienia w Schronisku dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego (ul. Wapienna 17) oraz Schronisku dla Bezdomnych Caritas Diecezji Sosnowieckiej (al. Zwycięstwa 6). Obie placówki są otwarte całą dobę.

Przy drugim z wymienionych schronisk działa łaźnia (al. Zwycięstwa 6), czynna w środy od 15:00 do 19:00. Zapewnia ona środki higieniczne, ręczniki, bieliznę oraz możliwość wyprania lub wymiany odzieży. W sytuacjach nagłych możliwe jest skorzystanie z łaźni od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ze streetworkerem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej oferuje wsparcie dla osób bezdomnych, ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działanie Klubu Integracji Społecznej (ul. Łączna 31). W ramach klubu dostępne są usługi psychologa (który udziela także pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom) oraz doradcy zawodowego. Dodatkowo, bezdomni mogą liczyć na wsparcie specjalistów innych placówek, fundacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta.

Centrum Zarządzania Kryzysowego i Komendant Straży Miejskiej pełnią rolę koordynatorów działań na rzecz osób bezdomnych w naszej gminie.