Reinstalacja ciężkiego transportu w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej: rozwiązanie problemu nadmiernego obciążenia dróg lokalnych

Reinstalacja ciężkiego transportu w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej: rozwiązanie problemu nadmiernego obciążenia dróg lokalnych

Z dnia na dzień, 1 grudnia, ruch ciężkich pojazdów po ul. Strzemieszyckiej w kierunku Euroterminalu w Sławkowie został ponownie dopuszczony na dwa miesiące. Wizja przyszłości sugeruje, że za kilka lat ruch ciężarówek zniknie z lokalnych dróg w tym rejonie. Jest to spowodowane planowanymi pracami budowlanymi na łącznik między terminalem i DK94.

Do ostatniego dnia listopada, zakaz ruchu dotyczył pojazdów o masie powyżej 7 ton od skrzyżowania z DW 790 do ul. Zakawie. Autobusy miejskie, służby komunalne oraz ciężarówki docierające do nieruchomości prowadzących działalność gospodarczą na tym odcinku były wyłączone z tego zakazu. Wyjątkiem był również dostęp do firm przy ul. Rudnej, Rodzinnej i Ciołkowizna przez ul. Strzemieszycką. Niestety, wielu kierowców ignoruje ten zakaz, co wymaga reakcji policji.

Na okres dwóch miesięcy, począwszy od 1 grudnia, zakaz został uchylony, umożliwiając ruch ciężarówek po ul. Strzemieszycką. Jednocześnie ograniczenia w ruchu ciężkim na obszarze Euroterminalu zostaną wprowadzone w Sławkowie. Po dwóch miesiącach sytuacja ulegnie zmianie i ruch ponownie zostanie przekierowany przez Sławków.

Od sierpnia 2020 r., tego typu rotacyjne zmiany są wprowadzane co dwa miesiące. Jest to wynikiem porozumienia zawartego pomiędzy prezydentem Dąbrowy Górniczej, burmistrzem Sławkowa i Starostą Będzińskim.

Nadmierna liczba pojazdów obciążających lokalne drogi stanowi problem od wielu lat, szczególnie w pobliżu ulic Hrubieszowskiej w Sławkowie i Strzemieszyckiej w Dąbrowie Górniczej, które są używane jako trasy tranzytowe. Niestety, Euroterminal w Sławkowie nie jest efektywnie połączony z trasą S1 ani z DK94, co sprawia, że mieszkańcy tych obszarów muszą znosić hałas i spaliny generowane przez przejeżdżające ciężarówki na wąskich ulicach.

Mieszkańcy i urzędnicy Dąbrowy Górniczej i Sławkowa domagają się przeniesienia ciężkiego ruchu z lokalnych dróg. Regularne protesty mieszkańców są wyrazem desperacji spowodowanej ciężarówkami przejeżdżającymi pod ich oknami. Podczas tych protestów, mieszkańcy blokują ulice, by pokazać swoje niezadowolenie z braku odpowiednich dróg dla ciężarówek i konieczności budowy łącznika między Euroterminalem w Sławkowie a DK94.

Od lipca 2020 r., władze Dąbrowy Górniczej, Sławkowa i powiatu ustaliły wprowadzenie naprzemiennych ograniczeń dla ruchu ciężarowego co dwa miesiące, raz na ul. Strzemieszyckiej, a następnie na ul. Hrubieszowskiej w Sławkowie. Jest to tymczasowe rozwiązanie, które ma na celu spełnienie oczekiwań mieszkańców i równomierne rozłożenie uciążliwości związanych z ruchem ciężarówek do terminali przeładunkowych.

Problem ten przekracza lokalne granice, ponieważ działalność terminali przeładunkowych ma znaczenie na arenie międzynarodowej i wpływa na rozwój gospodarczy całego kraju. Wśród firm działających tam znajdują się spółki sektora publicznego, które są kluczowe dla państwa. Samorządowcy z Dąbrowy Górniczej i Sławkowa wielokrotnie apelowali do rządu o rozwiązanie tego problemu.

W jesieni 2022 roku pojawiła się szansa na zakończenie tego problemu. Podjęto decyzję, że w ramach piątej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Sławków otrzyma dofinansowanie w wysokości 250 mln zł na budowę łącznika między DK 94 i Euroterminalem. Jest to skomplikowany i wieloetapowy projekt, którego pełne efekty powinny być widoczne za około 5 lat.