UM Dąbrowa Górnicza: Inwestycje w edukację dzieci poprzez modernizację placówek oświatowych

UM Dąbrowa Górnicza: Inwestycje w edukację dzieci poprzez modernizację placówek oświatowych

W mieście Dąbrowa Górnicza trwa ciągły proces odnawiania i modernizacji infrastruktury służącej edukacji. Jest to inwestycja w przyszłe pokolenia, mająca na celu stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju i nauki dzieci. Wszystko to obejmuje, począwszy od przedszkoli, które przechodzą gruntowne renowacje, aż po szkoły, których budynki są rozbudowywane. Każdy z tych projektów ma za zadanie zapewnić młodym ludziom bezpieczną i komfortową przestrzeń do nauki.

Przebudowa Przedszkola nr 32 sprawiła, że 230 dzieci korzysta obecnie z nowoczesnych warunków do nauki i zabawy. Modernizacja nie dotyczy tylko przedszkoli – także szkoły mogą cieszyć się nowo wybudowanymi salami gimnastycznymi, boiskami i placami zabaw. Również planowane jest otworzenie filii żłobka miejskiego, która pomieści 32 maluchy.

Od roku 2018 przeprowadzono modernizację 10 placówek oświatowych. Łączny budżet tych prac wyniósł 73,6 mln zł, z czego 13,6 mln zł pochodziło z dotacji unijnych. „Dzięki kompleksowej modernizacji, 230 przedszkolaków ma teraz możliwość poznawania świata w komfortowych i nowoczesnych warunkach” – podkreśla prezydent miasta, Marcin Bazylak. Z tych słów jasno wynika, jak ważne dla miasta jest inwestowanie w przyszłość najmłodszych mieszkańców.

Plany modernizacyjne obejmowały również szkoły na terenie Dąbrowy Górniczej. W ramach tych działań powstały nowe pracownie techniczne i sale dydaktyczne. Dodatkowo, zadbano o dostosowanie budynków szkolnych do potrzeb osób ze specjalnymi wymaganiami oraz o stworzenie odpowiedniej infrastruktury, np. parkingów. To wszystko świadczy o kompleksowym podejściu do kwestii edukacji w mieście.

Każda z tych zmian jest znaczącym krokiem na drodze do budowania przyszłości społeczności Dąbrowy Górniczej. To właśnie w odnowionych i kolorowych placówkach nasze dzieci zdobywają wiedzę, uczą się samodzielności i rozwijają swoje pasje. Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną przynosi korzyści nie tylko teraz, ale będzie miała wpływ na długofalowy rozwój miasta.