Szukają kupca dla nieruchomości w rejonie ulicy Kazdębie – ogłoszenie przetargu

Szukają kupca dla nieruchomości w rejonie ulicy Kazdębie – ogłoszenie przetargu

Zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., mający siedzibę w Katowicach, rozpoczął proces poszukiwania nabywcy dla nieruchomości. W tym celu zdecydowano się na przeprowadzenie publicznego przetargu pisemnego. To pierwsza taka inicjatywa, która jest nieograniczona i ma na celu wyłonienie podmiotu zainteresowanego zakupem danej nieruchomości.

Nieruchomość, której sprzedaż jest planowana, znajduje się w strategicznym punkcie miasta – w obszarze ulicy Kazdębie. Jest to teren obrębu Strzemieszyce Małe, będący własnością Gminy Dąbrowa Górnicza. Ta lokalizacja stanowi ważny element infrastruktury gminy.

Proces przetargowy zaplanowany jest na konkretną datę – 27 czerwca 2024 roku. Wtedy to odbędzie się formalna procedura wyboru nabywcy, który stanie się nowym właścicielem nieruchomości. Przetarg ustanowiony przez zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. stanowi szansę na komercyjne wykorzystanie atrakcyjnie położonego terenu.