Samorząd Dąbrowy Górniczej dołoży się do zakupu czterech nowych policyjnych pojazdów hybrydowych

Samorząd Dąbrowy Górniczej dołoży się do zakupu czterech nowych policyjnych pojazdów hybrydowych

Zaangażowanie samorządu Dąbrowy Górniczej w finansowanie funkcjonowania policji jest niezaprzeczalne. Miejskie wsparcie przez lata umożliwiło zakup mierników prędkości, pojazdów dla różnych wydziałów, paliwa, pomoc w pokryciu wynagrodzeń oraz innych niezbędnych kosztów działalności sił porządku publicznego. Teraz, dodatkowo, samorząd planuje przekazać z gminnego budżetu 200 tysięcy złotych na Fundusz Wsparcia Policji.

Udostępnione środki zostaną użyte na zakup czterech hybrydowych radiowozów o wartości 152,9 tysięcy złotych każdy. Zatem, miejska dotacja to 50 tysięcy złotych dofinansowania na jeden samochód. Te nowe pojazdy mają trafić do komisariatu w Ząbkowicach.

Takie decyzje są ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców i cieszą się poparciem lokalnych polityków. Radny Dariusz Zaczyński podkreślił, że to słuszna inicjatywa i wyraził nadzieję na kontynuację takiego wsparcia w przyszłości.

W tym roku miejski budżet zapewnia dofinansowanie do zakupu większej liczby samochodów niż w poprzednich latach. Dodatkowo środki na ten cel dostarcza również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urząd Marszałkowski, zauważył prezydent Dąbrowy Górniczej, Marcin Bazylak.

Kupno nowych pojazdów, zgodnie z tłumaczeniem inspektora Artura Klimeka, jest konieczne dla odnowienia floty pojazdów dąbrowskiej policji. Co roku środki na zakup transportu są przeznaczane z własnego budżetu, lecz dodatkowe dofinansowanie umożliwia zakup tzw. pojazdów lekkich.

Decyzję o wsparciu finansowym dla zakupu nowych radiowozów podjęła Rada Miejska podczas czerwcowej sesji. Projekt poparło 24 radnych, a jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.