Przebudowa dróg w Dąbrowie Górniczej zmienia układ komunikacyjny

Przebudowa dróg w Dąbrowie Górniczej zmienia układ komunikacyjny

Nadchodzące prace związane z konstrukcją łącznika między ulicą Kolejową a aleją Zagłębia Dąbrowskiego spowodują zamknięcie odcinka o długości 100 metrów na alei Poniatowskiego. Zmiany wprowadzone zostaną w poniedziałek, 15 kwietnia. Drogowcy przewidzieli objazd do ulicy Kolejowej za pośrednictwem ulic Augustynika, Kopernika i Konopnickiej.

Prace drogowe planowane na najbliższy poniedziałek wynikają z konieczności rozbudowy istniejącej infrastruktury drogowej, zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej, Kolejowej i Poniatowskiego. Obejmą one częściową rekonstrukcję bieżącego ronda oraz stworzenie nowego ronda w pobliżu kliniki weterynaryjnej AniCura Wróblewscy.

Zbigniew Kubik, kierownik Wydziału Inwestycji Drogowych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, informuje, że zamknięcie fragmentu drogi zostanie przeprowadzone po porannym szczycie komunikacyjnym. Po oznaczeniu tymczasowego układu drogowego, objazd do ulicy Kolejowej zostanie przeprowadzony przez ulice Augustynika, Kopernika i Konopnickiej. Przez następne dni ruch na wyznaczonej trasie zostanie poddany obserwacji. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, możliwe jest przemyślenie zmian w pierwszeństwie na skrzyżowaniu alei Poniatowskiego z ulicą Augustynika.

Planowane jest również zbudowanie drugiego ronda, które umożliwi przekierowanie ruchu na świeżo konstruowaną drogę wzdłuż torów kolejowych. Ta droga połączy się z istniejącym wiaduktem na ulicy Granicznej i dalej z aleją Zagłębia Dąbrowskiego za pomocą nasypu. Nie tylko kierowcy będą korzystać z tego łącznika, ale także piesi i rowerzyści, dla których zaplanowano budowę ścieżki rowerowej oraz chodnika.

Ponadto planuje się przebudowę tymczasowego wyjazdu z tunelu pieszo-rowerowego w kierunku alei Poniatowskiego. Po wprowadzeniu zmian, nowy wyjazd będzie miał łagodniejsze nachylenie.

Damian Rutkowski, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej, podkreśla, że budowa łącznika to kolejny krok w rozbudowie systemu dróg miasta, który ostatecznie stanie się obwodnicą miasta. Sieć ta przebiegnie od granicy z Będzinem, poprzez drogę za hutą Bankową, rejon dworca, ulicę Kolejową, nowy łącznik, aż po Gołonóg. Dzięki temu możliwe będzie szybkie wjeżdżanie i wyjeżdżanie z Dąbrowy, przy jednoczesnym odciążeniu centrum miasta.

Łącznik, którego budowa jest szacowana na 20,8 mln zł, otrzymał zgodę na dofinansowanie od Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie prawie 19,8 mln zł. Zakończenie prac nad nową drogą przewiduje się na pierwsze miesiące przyszłego roku.