Podsumowanie rocznej działalności policyjnej w Dąbrowie Górniczej – Uroczysta Odprawa Roczna 2023

Podsumowanie rocznej działalności policyjnej w Dąbrowie Górniczej – Uroczysta Odprawa Roczna 2023

Dzisiejszy dzień w Dąbrowie Górniczej upłynął pod znakiem uroczystej odprawy rocznej Komendy Miejskiej Policji. Wydarzenie to zgromadziło najważniejsze osoby ze świata bezpieczeństwa i lokalnej administracji, w tym Komendanta Miejskiego Policji wraz z jego I Zastępcą, a także przedstawicieli urzędów miasta i prokuratury.

W konferencyjnych wnętrzach Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej miało miejsce podsumowanie działań policyjnych za rok 2023. Komendant Miejski Policji, insp. Artur Klimek, wraz z mł. insp. Renatą Hałabudą – jego I Zastępcą, dokonali analizy minionego roku, podkreślając zaangażowanie policji w służbę dla mieszkańców miasta. Uroczystość zgromadziła również takie osobistości jak Pani Bożena Borowiec – Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, Pan Czesław Kurpiś – Zastępca Prokuratora Rejonowego Dąbrowa Górnicza czy Pan Rafał Stańko – Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.

Podczas odprawy szczegółowo przyjrzano się pracy policjantów z Dąbrowy Górniczej w 2023 roku. Przy tym okazji zostało także podkreślone, jak istotna jest współpraca Komendy Miejskiej Policji z innymi instytucjami, takimi jak prokuratura, straż miejska czy urząd miasta. To właśnie dzięki tej współpracy możliwe było skuteczne i zdecydowane reagowanie na sytuacje kryzysowe.

Zwieńczeniem uroczystej odprawy było wyrażenie uznania dla zaangażowania i wysiłku policji. Uczestnicy spotkania zgodnie wybrali priorytety na nadchodzący rok, kładąc duży nacisk na dalsze poprawy w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz na rozwój współpracy z lokalnymi społecznościami.

Z całą pewnością Uroczysta Odprawa Roczna Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej 2023 to nie tylko okazja do refleksji nad osiągnięciami, ale także solidne podstawy do planowania przyszłych działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta.