Pozyskanie 3,57 miliona złotych na remont Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach

Pozyskanie 3,57 miliona złotych na remont Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach

Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa, zlokalizowana w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach, ma przed sobą perspektywę gruntownego odnowienia swojego dachu, który od długiego czasu wymagał naprawy. Sklepienie świątyni jest popękane, a niekiedy z sufitu odpadały fragmenty tynku. Dzięki wsparciu finansowemu od miasta oraz ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na które miejscy radni wyrazili zgodę, parafia będzie mogła przystąpić do planowanych i pilnie potrzebnych prac remontowych.

Na terenie Śląska dziewięć kościołów otrzymało dofinansowanie na renowację z funduszy Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W tym gronie znalazła się również wspomniana bazylika w dąbrowskiej dzielnicy Strzemieszyce. Na ostatniej sesji w styczniu, radni Rady Miejskiej zaakceptowali uchwałę dotyczącą przyznania dotacji na działania konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Dąbrowy Górniczej.

W latach 2024 i 2025 fundusze przeznaczone na realizację inwestycji o nazwie „Prace konserwatorskie bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej” dla parafii NSPJ wyniosą 3 mln 570 tys. zł. W ramach tego projektu przewidziano naprawę, impregnację i konserwację drewnianej konstrukcji więźby dachowej, wymianę istniejącej drewnianej wieżyczki wraz z jej konstrukcją wsporczą i odbudowę elementów dekoracyjnych wieżyczki nad dachem. Wszystko to zostanie wykonane w kościele parafialnym pod wezwaniem NSPJ, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/538/2019.

Dotacja na odnowienie dachu i odbudowę wieżyczki wyniesie łącznie 3,5 mln zł z funduszy Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 70 tys. zł, które stanowią wkład własny gminy Dąbrowa Górnicza. Po udostępnieniu wstępnej promesy (26.07.2023), gmina musi przekazać dotację beneficjentowi – parafii, która zobowiązana jest w ciągu 12 miesięcy ogłosić postępowanie zakupowe. Po wyborze wykonawcy, gmina Dąbrowa Górnicza podpisze umowę z beneficjentem dotacji, zawierającą szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia funduszy. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na okres ponad 12 miesięcy.