Wyburzenie i odbudowa wiaduktu w Dąbrowie Górniczej przedłuży budowę drogi S1 w regionie Śląsk

Wyburzenie i odbudowa wiaduktu w Dąbrowie Górniczej przedłuży budowę drogi S1 w regionie Śląsk

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad (GDDKiA) podjęła decyzję o powiększeniu zakresu prac związanych z budową nowego odcinka drogi S1 na terenie Dąbrowy Górniczej. Dokument regulujący realizację dodatkowych zadań budowlanych, zlokalizowanych na obszarze węzła drogowego Dąbrowa Górnicza Pogoria, został podpisany 23 stycznia. Przewiduje on wyburzenie obecnego wiaduktu drogowego znajdującego się nad DK1, na trasie DW796 (ul. Armii Krajowej), a następnie zastąpienie go nowym obiektem, spełniającym wymogi drogi ekspresowej S1.

Katowicki oddział GDDKiA udostępnił informacje, że planowany wiadukt zostanie skonstruowany jako dwuprzęsłowy, z wykorzystaniem belek prefabrykowanych typu T, zestawionych z płytą betonową wykonaną bezpośrednio na placu budowy. Przestrzeń między przęsłami ma wynosić 21,5 m oraz 22 m. Całość konstrukcji nośnej będzie składać się z 14 belek prefabrykowanych.

Nowy wiadukt zostanie przystosowany do aktualnych standardów bezpieczeństwa, co oznacza m.in. zapewnienie odpowiedniej widoczności na drodze DW796. W celu spełnienia tych wymogów, konieczne będzie podwyższenie poziomu drogi wojewódzkiej, co z kolei spowoduje potrzebę dostosowania istniejących dojazdów z obu stron obiektu. Prace będą również obejmować przebudowę systemu oświetlenia oraz kanalizacji w obszarze budowy.

25 stycznia Budimex – wykonawca projektu, rozpoczął proceso przebudowy, zaczynając od rozebrania nawierzchni na ul. Armii Krajowej na odcinku pomiędzy rondami na węźle Pogoria. GDDKiA informuje, że podczas wyburzania starego obiektu i budowy nowego, ze względu na technologiczne aspekty procesu, organizacja ruchu w okolicach węzła będzie kilkakrotnie zmieniana. Zakończenie prac budowlanych i otwarcie obiektu dla ruchu, razem z uruchomieniem przebudowanego węzła Pogoria, jest planowane na koniec 2024 roku.

Powoduje to, że nowy 7-kilometrowy odcinek S1 od Dąbrowy Górniczej do Podwiarpia będzie gotowy do użytku w połowie 2024 roku, ale na wysokości węzła Pogoria, gdzie powstaje nowy wiadukt, kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami aż do końca tego roku.

Pomimo prac na węźle Pogoria, wykonawca będzie kontynuował prace budowlane związane z ukończeniem głównej trasy przyszłej drogi S1 oraz dróg przyległych. Postęp pracy przekroczył już 80%. Głównym zadaniem do zakończenia inwestycji jest wykonanie warstwy ścieralnej – ostatniej warstwy asfaltowej na jezdni głównej oraz niektórych przyległych dróg.