"Odpowiedź szkolnictwa zawodowego na wymogi rynku pracy i strategię rozwoju Dąbrowy Górniczej" – konferencja w Technicznych Zakładach Naukowych

"Odpowiedź szkolnictwa zawodowego na wymogi rynku pracy i strategię rozwoju Dąbrowy Górniczej" – konferencja w Technicznych Zakładach Naukowych

22 lutego, począwszy od godziny 13.00, w Technicznych Zakładach Naukowych odbędzie się konferencja pod nazwą „Realna odpowiedź szkolnictwa zawodowego na potrzeby pracodawców i strategię rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza”. Konferencja cieszy się Patronatem Honorowym udzielonym przez Prezydenta Miasta, Marcina Bazylaka.

Po zakończonych obradach, o godzinie 17.00, planowane jest spotkanie z rodzicami uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych. Spotkanie będzie poświęcone omówieniu możliwości rozwoju zawodowego przyszłych uczniów szkoły.

Konferencję otworzy o godzinie 13.00 dyrektor Technicznych Zakładów Naukowych, Joanna Porębska, a następnie Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Marcin Bazylak. W dalszej części konferencji zaplanowano prezentacje i dyskusje na temat strategii rozwoju miasta w kontekście szkolnictwa zawodowego, problemów szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim, wniosków KSSE z realizacji projektów dla szkolnictwa zawodowego oraz mocnych i słabych stron szkolnictwa zawodowego.

Po przerwie, która odbędzie się o godzinie 14.30, rozpocznie się część dyskusyjna konferencji. Pierwszy panel dyskusyjny będzie poświęcony współpracy szkół technicznych z pracodawcami, a drugi skupi się na współpracy tych szkół z wyższymi uczelniami. Konferencję podsumuje jej organizator.