Pomoc prawna dla ofiar przestępstw: inicjatywa katowickiej Izby Adwokackiej wspierana przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Pomoc prawna dla ofiar przestępstw: inicjatywa katowickiej Izby Adwokackiej wspierana przez Ministerstwo Sprawiedliwości

W ciągu siedmiu dni, od 19 lutego do 25 lutego 2024 roku, adwokaci zrzeszeni w Izbie Adwokackiej w Katowicach aktywnie angażują się w organizację Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Ten ogólnopolski projekt jest realizowany corocznie, z racji obchodzonego każdego 22 lutego Dnia Ofiar Przestępstw.

Adwokaci, będący członkami katowickiej Izby Adwokackiej, serdecznie zapraszają do skorzystania z bezpłatnych konsultacji prawnych. Udzielane one będą drogą telefoniczną, ale istnieje również możliwość osobistego spotkania w biurze wybranego prawnika, pod warunkiem wcześniejszego ustalenia terminu.

Całość przedsięwzięcia jest koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W projekcie uczestniczą także różne instytucje i organizacje, takie jak sądy, prokuratury, jednostki policji oraz organizacje pozarządowe. Akcję wspierają również przedstawiciele innych zawodów prawniczych.