Ochrona środowiska na cmentarzach – inicjatywa "Odrodzenie znicza"

Ochrona środowiska na cmentarzach – inicjatywa "Odrodzenie znicza"

Projekt o nazwie „Odrodzenie znicza”, stał się elementem nieodłącznym tradycji obchodzenia Dnia Wszystkich Świętych na dąbrowskich cmentarzach. Ten czas roku, przypada na przełomie października i listopada, charakteryzuje się wyjątkowym urokiem polskich nekropolii, szczególnie po zapadnięciu zmroku. Jednak, pomimo tej niewątpliwej piękności, z tą tradycją wiąże się poważne zagrożenie dla środowiska – generowanie ogromnych ilości odpadów przez każdą nekropolię.

Na cmentarzach pozostawiamy po sobie wypalone znicze, wiązanki kwiatów, które już straciły swoją świeżość, plastikowe opakowania i twórczości wykonane z materiałów syntetycznych. Proces utylizacji tych odpadów jest nie tylko kosztowny, ale często również marnotrawny. Warto pamiętać, jak istotna jest nasza dbałość o środowisko i to jaki obowiązek z tego wynika.

Zachęcamy do odpowiedzialnego zarządzania odpadami poprzez segregację i ponowne wykorzystanie zniczy. W celu ułatwienia tego procesu, na terenie cmentarzy komunalnych przez cały rok dostępne są specjalnie przeznaczone do tego regały. To miejsce, gdzie każdy może zostawić niepotrzebny znicz, dając możliwość innym do jego ponownego wykorzystania. Kluczowe jest jednak to, aby pozostawione w ten sposób znicze były w stanie nienaruszonym. W ten sposób każdemu zniczowi dajemy szansę na „drugie życie”.

Regały do wymiany zniczy można znaleźć na następujących cmentarzach:

Cmentarz Komunalny przy ulicy Zaplecze

Cmentarz Komunalny przy ulicy Królewskiej

Cmentarz Komunalny przy ulicy Białej Przemszy

Mamy nadzieję, że dzięki takim inicjatywom uda nam się wspólnymi siłami zadbać o nasze środowisko, nawet podczas obchodów tak szczególnych dni.