Działania zapewniające bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek szkolnych: Kontrole autokarów przez policję i ITD

Działania zapewniające bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek szkolnych: Kontrole autokarów przez policję i ITD

Podczas ferii zimowych, wiele dzieci i młodzieży udaje się na różnego rodzaju wycieczki. Dla zagwarantowania ich bezpieczeństwa podczas tych wyjazdów, funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, we współpracy z pracownikami Inspekcji Transportu Drogowego (ITD), wykonują kontrole autokarów służących do przewozu uczestników wycieczek. W trakcie tych działań, priorytetem jest sprawdzenie stanu trzeźwości kierowcy, ważności jego uprawnień do kierowania pojazdem oraz posiadanej dokumentacji. Policjanci koncentrują się również na ocenie kondycji technicznej autokarów, w tym stanu opon oraz systemu oświetlenia.

W kontekście nadchodzących wyjazdów, zauważono wzrost liczby osób zgłaszających się do koszalińskich służb z prośbą o kontrolę stanu technicznego autokarów, którymi ich dzieci mają podróżować. Jest to szczególnie widoczne, gdy zdarza się kilka takich zgłoszeń w jednym dniu i o tej samej porze, ale w różnych lokalizacjach, zarówno w mieście, jak i poza jego granicami. Takie sytuacje mogą prowadzić do wydłużenia czasu oczekiwania na przybycie funkcjonariuszy lub nawet uniemożliwić przeprowadzenie kontroli.

By zapobiec omówionym problemom oraz umożliwić wszystkim zainteresowanym przeprowadzenie kontroli wybranego pojazdu i kierowcy, koszaliński Wydział Ruchu Drogowego wspólnie z ITD organizuje kontrolę techniczną autokarów. Aby skorzystać z tej usługi, należy skontaktować się telefonicznie z Wydziałem Ruchu Drogowego (telefon: 47 78 41- 374) lub z ITD (telefon: 094 345-99-39) przynajmniej dwa dni przed planowaną datą wycieczki, w godzinach od 7:30 do 15:30. Taki sposób działania znacznie ułatwia realizację kontroli.

Po zakończeniu kontroli pojazdu i kierowcy, policjanci sporządzają stosowny protokół. Dokument ten musi być na żądanie przedstawiony przez kierowcę autokaru rodzicom uczestników wycieczki lub innym zainteresowanym osobom.