Wystąpienie ptasiej grypy w Powiecie Koszalińskim – wyznaczona strefa zakażenia

Wystąpienie ptasiej grypy w Powiecie Koszalińskim – wyznaczona strefa zakażenia

Wybuch ptasiej grypy pojawił się na terenie Powiatu Koszalińskiego. W reakcji na tę sytuację, 8 stycznia, Powiatowy Lekarz Weterynarii z Koszalina ogłosił specjalne regulacje dotyczące oznaczenia obszaru oddziałującego chorobą. Decyzja ta została podjęta po stwierdzeniu wystąpienia wysoce zjadliwej odmiany grypy ptaków (HPAI) u jednego ze zwierząt dzikiego ptactwa.

Na mocy wydanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii rozporządzenia określono granice strefy, gdzie zidentyfikowano obecność wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Obszar ten obejmuje całość jeziora Rosnowskiego i ciągnie się wzdłuż Kanału Elektrowni aż do miejscowości, gdzie wpada on do rzeki Radew. Następnie, granice strefy biegną wzdłuż tej rzeki aż do jeziora Hajka i kończą się na Elektrowni Wodnej Niedalino. Strefa objęta zakażeniem obejmuje również następujące miejscowości:

• Na terenie gminy Manowo: Mostowo, Rosnowo, Lisowo, Jagielno,

• Na terenie gminy Świeszyno: Zegrzyn.