Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej utrzymuje wysokie miejsca w prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2024

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej utrzymuje wysokie miejsca w prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2024

W Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2024, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej była kolejny raz uznana jako jedna z najlepszych uczelni zarówno publicznych jak i niepublicznych. Uczelnia ta zdobyła trzecie miejsce w Polsce wśród szkół wyższych niepublicznych oraz dwudzieste czwarte spośród wszystkich uczelni akademickich, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Akademia WSB wyróżniła się także na pierwszym miejscu w kategorii Umiędzynarodowienie.

Jedynie dwie uczelnie z Warszawy okazały się lepsze od Akademii WSB w rankingu szkół wyższych niepublicznych – Akademia Leona Koźmińskiego oraz Uniwersytet SWPS. Co więcej, Akademia WSB awansowała aż o pięć pozycji w Rankingu Uczelni Akademickich, plasując się na 24. miejscu spośród ponad 300 uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Akademia WSB po raz kolejny potwierdziła swoją dominację w kategorii Umiędzynarodowienie, zajmując pierwsze miejsce spośród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. W ramach tej kategorii, szczególnie doceniono realizowane przez uczelnię projekty partnerstw strategicznych, angażowanie nauczycieli akademickich z zagranicy, prowadzenie wymian studenckich i programów wymiany kadry akademickiej, jak również wielokulturowość środowiska studenckiego, prowadzenie studiów w językach obcych oraz powitanie studentów z innych krajów.

Akademia WSB jest renomowaną uczelnią, która kształci specjalistów w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo, logistyka, transport, pedagogika, fizjoterapia czy ratownictwo medyczne. Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2024 to jeden z najbardziej prestiżowych rankingów na świecie, który jako pierwszy ranking narodowy otrzymał certyfikat jakości IREG Approved od międzynarodowej organizacji IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Organizacja ta została założona przez grupę twórców i analityków rankingów szkół wyższych z całego świata.

Opracowywanie rankingu odbywa się pod nadzorem Kapituły, której zadaniem jest ustalanie metodologii rankingu, nadzorowanie procedury jego przeprowadzania oraz zatwierdzanie i ogłaszanie wyników. Kapituła działa pod kierownictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk i przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Uroczystość ogłoszenia wyników 25. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024 odbyła się w środę w Centralnym Domu Technologii w Warszawie.