Zmiany w regulacji ruchu ciężarówek do Euroterminalu Sławków od 1 kwietnia

Zmiany w regulacji ruchu ciężarówek do Euroterminalu Sławków od 1 kwietnia

Od 1 kwietnia tego roku, ruch ciężarowych pojazdów ul. Strzemieszycką do Euroterminalu w Sławkowie zostanie ponownie zatwierdzony na okres dwóch miesięcy. W przyszłości, przewiduje się całkowite wyeliminowanie ciężkiego transportu z lokalnych dróg w tym obszarze. Jest to część planu budowy łącznika między terminalem a DK94. Obecnie, do końca marca obowiązuje zakaz przemieszczania się pojazdów o masie przekraczającej 7 ton od skrzyżowania z DW 790 do ul. Zakawie, z wyjątkiem autobusów miejskich, służb komunalnych oraz samochodów ciężarowych przewożących towary do nieruchomości prowadzących działalność gospodarczą na tym odcinku.

Począwszy od 1 kwietnia, na dwa miesiące, ograniczenie to zostanie uchylone, co umożliwi ciężarówkom poruszanie się ulicą Strzemieszycką. Jednocześnie wprowadzone zostaną ograniczenia dla ruchu ciężarowego w rejonie Euroterminalu w Sławkowie. Po dwóch miesiącach nastąpi kolejna zmiana i ruch będzie kierowany przez Sławków.

Od sierpnia 2020 roku, takie rotacyjne zmiany wprowadzane są co dwa miesiące. Jest to wynikiem porozumienia między prezydentem Dąbrowy Górniczej, burmistrzem Sławkowa i Starostą Będzińskim. Euroterminal generuje znaczący ruch ciężarowy, który od lat stanowi problem dla lokalnych dróg, szczególnie w okolicach ulic Hrubieszowskiej w Sławkowie i Strzemieszyckiej w Dąbrowie Górniczej.

Mieszkańcy i lokalni politycy z Dąbrowy Górniczej i Sławkowa zgadzają się, że konieczne jest wyeliminowanie ruchu ciężkiego transportu z lokalnych dróg. Z tego powodu, regularnie organizują protesty. W lipcu 2020 roku, samorządowcy z tych miejscowości ustalili, że naprzemiennie co dwa miesiące zostaną wprowadzone ograniczenia dla ruchu ciężarówek – raz na ulicy Strzemieszyckiej, a następnie na ul. Hrubieszowskiej w Sławkowie.

Jesienią 2022 r., pojawiła się możliwość ostatecznego rozwiązania problemu za sprawą piątej edycji Programu Inwestycji Strategicznych, która przewiduje dofinansowanie w wysokości 250 mln zł na budowę łącznika między DK 94 a Euroterminalem. Jednakże, jest to skomplikowany i wieloetapowy projekt, który wymagać będzie dużego wsparcia rządu.