Dom Kultury w Ząbkowicach: 70 lat historii i przygotowanie do przyszłości

Dom Kultury w Ząbkowicach: 70 lat historii i przygotowanie do przyszłości

Znany jako miejsce bogate w kulturę i tradycje, Dom Kultury w Ząbkowicach od dawna był oazą sztuki i twórczości. Po siedmiu dekadach swojego istnienia, gotowy jest na przemianę, która ma zwiastować nowy etap w jego historii i jeszcze bliższe związki lokalnej społeczności z dziedzictwem oraz innowacją.

Przez 70 lat działalności, Dom Kultury w Ząbkowicach doświadczył wiele zmian. Jednak teraz nadszedł czas na kompleksową renowację. W ramach planów rewitalizacji, nie tylko sam budynek, ale także otoczenie zostaną odrestaurowane, odpowiadając tym samym na postulaty mieszkańców.

Przemieniona przestrzeń ma promować dziedzictwo kulturalne regionu, w tym historię oraz produkty Huty Szkła Ząbkowice. Projekt zakłada również poszerzenie oferty kulturalnej poprzez dodanie nowych pracowni artystycznych oraz sali koncertowo-teatralno-kinowej.

Długie lata Dom Kultury w Ząbkowicach był cichym obserwatorem rozwoju kulturalnego miasta. Teraz, pomimo degradacji z upływem czasu, dzięki zaangażowaniu i namowom mieszkańców, jest gotowy na przemiany. Te zmiany mają na celu nie tylko przywrócenie mu dawnej świetności, ale też wzbogacenie o nowe funkcjonalności, co z pewnością pomoże w rozwoju lokalnej kultury i sztuki.

Uważajmy te plany za zapowiedź nowego etapu dla kreatywności i współdzielenia doświadczeń. Jak podkreśla Grzegorz Drygała, dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia, szczególnie ważnym aspektem dla Domu Kultury Ząbkowice jest dziedzictwo kulturowe regionu, a zwłaszcza renoma i prestiż Huty Szkła Ząbkowice. Wizją jest stworzenie trwałej ekspozycji szkła z tej huty w odnowionym obiekcie.

Planowana modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Ząbkowicach to nie tylko odnowienie budynku. To również okazja do stworzenia nowych miejsc dla społeczności umożliwiających rozwijanie pasji oraz edukacji kulturalnej. Dzięki nowym salom muzycznym, tanecznym, plastycznym i ceramicznym oraz sali koncertowo-teatralno-kinowej, projekt stwarza wiele możliwości dla osób w każdym wieku.

Rafał Zwoliński, szef Wydziału Inwestycji i Remontów, wspomina: „Aktualnie jesteśmy na etapie finalizacji koncepcji przebudowy i rozbudowy Domu Kultury Ząbkowice. Następnym krokiem będzie opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej. Realizację inwestycji planujemy na lata 2025-2026”.

Dom Kultury w Ząbkowicach, łącząc przeszłość z przyszłością, ma stać się miejscem, gdzie każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie – od warsztatów artystycznych po niezapomniane koncerty i spektakle. To zapowiedź nowego rozdziału w życiu kulturalnym społeczności.