Zielone szkoły: Profilaktyka zdrowotna dzieci z Dąbrowy Górniczej w roku szkolnym 2023/2024

Zielone szkoły: Profilaktyka zdrowotna dzieci z Dąbrowy Górniczej w roku szkolnym 2023/2024

W ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Gmina Dąbrowa Górnicza po raz kolejny przeprowadziła program profilaktyki zdrowotnej dla dzieci. Program ten, noszący nazwę „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2023/2024”, daje możliwość uczniom z jednostek oświatowych tego miasta na udział w tzw. „zielonych szkołach”.

Projekt ten odbywał się między 18 maja a 14 czerwca 2024 roku. W tym czasie 214 uczniów szkół podstawowych z Dąbrowy Górniczej miało okazję skorzystać z dobrodziejstw programu i uczestniczyć w „zielonej szkole”.

Warto dodać, że prawie jedna piąta (17%) całkowitego kosztu projektu została pokryta ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Suma ta wyniosła dokładnie 83 500,00 złotych.