Wzmacnianie edukacji finansowej młodego pokolenia dzięki współpracy SP 31 i PKO BP

Wzmacnianie edukacji finansowej młodego pokolenia dzięki współpracy SP 31 i PKO BP

SP 31, szkoła podstawowa, zakończyła kolejny rok szkolny, w którym Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) była intensywnie wykorzystywana przez uczniów. Wspiera to działanie jest wspierane przez PKO BP. Szkolna Kasa Oszczędności w SP 31, pod opieką I Oddziału PKO BP w Dąbrowie Górniczej, funkcjonuje od długiego czasu. To unikalne miejsce na mapie miasta i jedno z wielu takich miejsc na terytorium całego kraju.

Elżbieta Leżała, pedagog i kustosz SKO, potwierdza, że długotrwałe partnerstwo między instytucją edukacyjną a bankiem przynosi korzyści dla obu stron. W ramach tego partnerstwa, bank prowadzi sesje edukacyjne z pracownikami w szkole na temat edukacji finansowej oraz organizuje sesje w siedzibie banku dla uczniów.

Szkolna Kasa Oszczędności nie tylko promuje oszczędność, ale także realizuje szeroko zakrojone programy edukacyjne na tematy takie jak ekologia, cyberbezpieczeństwo, aktywny styl życia i przedsiębiorczość. Uczniowie mają możliwość zbierania środków na swoim pierwszym koncie bankowym, które oferuje atrakcyjne oprocentowanie. Uczniowie mogą obserwować rosnące saldo na swoim koncie, zarządzać nim i wyznaczać sobie finansowe cele.

Współpraca z bankiem obejmuje również wsparcie dla szkolnych wydarzeń, takich jak Dzień Zdrowej Kanapki czy festyny rodzinne.

Początki Szkolnej Kasy Oszczędności w PKO Banku Polskim sięgają 1935 roku. Obecnie SKO to program edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli, który ułatwia praktyczną naukę oszczędzania poprzez oprocentowane konta bankowe i serwis internetowy.