Zaplanowana budowa łącznika drogowego w Dąbrowie Górniczej

Zaplanowana budowa łącznika drogowego w Dąbrowie Górniczej

Planuje się budowę istotnej arterii komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej, która będzie biegła wzdłuż torów kolejowych na długości 900 metrów. Ta nowa droga ma na celu połączenie ulicy Kolejowej z aleją Zagłębia Dąbrowskiego. Według informacji z urzędu miasta w Dąbrowie Górniczej, ta inwestycja umożliwi skompletowanie układu dróg miejskich, co posłuży jako alternatywa dla głównej trasy przelotowej przez miasto. W styczniu obecnego roku miasto uzyskało od Banku Gospodarstwa Krajowego zobowiązanie do sfinansowania tej inwestycji w kwocie blisko 19,8 miliona złotych. Przetarg na wykonawcę inwestycji został otwarty w kwietniu, a 10 sierpnia podpisano umowę na realizację projektu i budowę drogi z firmą Drogopol z Katowic.

Planowany łącznik drogowy będzie stanowił fragment szerszej sieci dróg mającej na celu utworzenie obwodnicy wokół miasta. Trasa ta ma przebiegać od granicy z Będzinem, przez teren za hutą „Bankową”, okolice dworca kolejowego, ulicę Kolejową, nowy łącznik, aż do Gołonoga. Utworzenie tej sieci dróg ma na celu odciążenie lokalnej infrastruktury drogowej oraz centrum Dąbrowy Górniczej.

Według zawartej umowy wykonawca ma do lutego 2024 roku przygotować projekt drogi i uzyskać wszystkie niezbędne zezwolenia. Planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych w marcu przyszłego roku. Zakończenie inwestycji przewiduje się na luty 2025 roku. Co ważne, nowo powstały łącznik będzie dostępny nie tylko dla samochodów, ale również dla pieszych i rowerzystów – planowane jest bowiem wybudowanie chodnika oraz ścieżki rowerowej.

Budowa nowego łącznika wiąże się również z częściową przebudową ronda znajdującego się przy ulicach Konopnickiej, Kolejowej i Poniatowskiego oraz budową nowego ronda w pobliżu kliniki weterynaryjnej Wróblewscy. Ruch zostanie tam skierowany na nowo powstałą drogę biegnącą wzdłuż torów kolejowych, która po nasypie połączy się z już istniejącym wiaduktem przy ulicy Granicznej – informuje urząd miasta Dąbrowy Górniczej.