Ząbkowice Śląskie: Miejska rada zaakceptowała uchwałę na modernizację dworca

Ząbkowice Śląskie: Miejska rada zaakceptowała uchwałę na modernizację dworca

Decyzja o przebudowie dworca w Ząbkowicach Śląskich została jednogłośnie przyjęta przez Radę Miejską, która zobowiązała się również do wynajmu powierzchni w odnowionym obiekcie. Właściciel dworca, PKP S.A., otrzymał w ten sposób zapewnienie, że po gruntownej modernizacji obiekt będzie odpowiednio wykorzystany i na nowo stanie się użyteczny dla mieszkańców.

Zamiar wynajmu części odrestaurowanego budynku przez miasto pojawił się po raz pierwszy w maju 2022 r. Wtedy to spółka kolejowa postanowiła uwzględnić remont w swoim Programie Inwestycji Dworcowych. Od tamtej pory, trwały dyskusje dotyczące warunków najmu, a także rozmowy na temat przyszłego zagospodarowania odremontowanego obiektu.

Prezydent miasta, Marcin Bazylak, podkreśla: „Uchwalając tę decyzję, potwierdziliśmy naszą gotowość do wynajęcia tej przestrzeni i ponoszenia kosztów czynszu. Dzięki temu PKP może teraz zlecać prace projektowe i budowlane. Naszym celem jest przywrócenie funkcji tego budynku dla mieszkańców. Pragniemy, aby dworzec wrócił do swojej pierwotnej roli, a w jego wnętrzu znalazły się kasy biletowe i poczekalnia. Rozważamy również umieszczenie placówki Poczty Polskiej w tym miejscu. Na pierwszym piętrze planujemy stworzyć przestrzeń dla mieszkańców, której przeznaczenie będzie zgodne z ich sugestiami, podanymi podczas konsultacji społecznych”.

Ewa Fudali-Bondel, pełnomocnik prezydenta miasta ds. rozwoju gospodarczego, tłumaczy: „Ze względu na skomplikowaną naturę tego projektu, negocjacje z PKP były zarówno długotrwałe, jak i trudne. W trakcie spotkań i korespondencji udało nam się jednak uzgodnić warunki zadowalające obie strony. Teraz możemy podjąć następne kroki ku realizacji tego porozumienia”.

W najbliższym okresie PKP S.A. ma za zadanie wybrać wykonawcę, który podejmie się prac związanych z zabezpieczeniem niszczejącego i nieużywanego obecnie budynku.

Piotr Bobrowski, radny miejski, mówi: „Budowa dworca rozpoczęła się w 1867 r. Jest to obiekt o dużym znaczeniu historycznym i architektonicznym, ale też sentymentalnym. Wokół niego rozwijały się Ząbkowice. Teraz nadszedł czas, aby znów służył mieszkańcom. Modernizacja ma na celu przywrócenie życia temu miejscu. Mamy różne koncepcje na zagospodarowanie dworca, które szczegółowo omówimy z mieszkańcami”.

Otoczenie dworca w Ząbkowicach Śląskich uległo pozytywnym zmianom w ostatnich latach. Miasto i PKP wybudowały tunel pod torami przy stacji, umożliwiający bezpieczny i sprawnie dostęp do peronów, a także przemieszczanie się między różnymi częściami dzielnicy. Przy budynku urządzono również parking i zatokę autobusową. Planowane są dodatkowe prace na tym obszarze, które mają na celu uporządkowanie terenu oraz jego modernizację. Stanowiłoby to możliwość utworzenia tam prawdziwego centrum przesiadkowego z większą ilością miejsc parkingowych i stanowisk dla autobusów.

Współpraca miasta Dąbrowa Górnicza z PKP zaowocowała gruntownym remontem dworca w centrum miasta, który od października jest dostępny dla podróżnych. Budynek został odświeżony przez spółkę kolejową, a miasto wynajmuje tam pomieszczenia, które są obecnie dostosowywane do potrzeb Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.