Wspomnienie o Zbigniewie Meresie, honorowym obywatelu Dąbrowy Górniczej i byłem senatorze

Wspomnienie o Zbigniewie Meresie, honorowym obywatelu Dąbrowy Górniczej i byłem senatorze

Generał brygadier Zbigniew Meres, znany jako były senator z Zagłębia Dąbrowskiego i Honorowy Obywatel Dąbrowy Górniczej, odszedł od nas 14 listopada, będąc w wieku 71 lat. Jego śmierć była wielkim ciosem dla tych, którzy mogli go znać osobiście. Wśród nich był Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej, który w swoim hołdzie opisał go jako człowieka o wysokiej kulturze osobistej i współtwórcę Państwowej Straży Pożarnej, pochodzącego z Dąbrowy Górniczej, którego zawsze poruszało losy tego miasta.

Zbigniew Meres mając za sobą edukację w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie, zdobywał doświadczenia zawodowe w komendach rejonowych straży w Chorzowie i Dąbrowie Górniczej. W roku 1990 został powołany na pozycję komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach i udało mu się zdobyć awans na stopień nadbrygadiera w sierpniu 1997 roku.

Od 1997 do 2002 roku sprawował funkcję komendanta głównego PSP, prowadząc wiele akcji ratowniczo-gaśniczych, takich jak pożar lasu w Kuźni Raciborskiej. Po przejściu na emeryturę strażacką, służył dwukrotnie jako wiceprezydent Piekar Śląskich, pełnił obowiązki dyrektora w MSWiA i dyrektora generalnego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

W 2007 roku objął stanowisko senatora Platformy Obywatelskiej w okręgu sosnowieckim, a w 2011 roku ponownie uzyskał mandat. Był aktywnym członkiem Rady Służby Publicznej oraz Rady Służby Cywilnej, a także wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Oprócz bycia honorowym obywatelem Dąbrowy Górniczej, Zbigniew Meres otrzymał ten sam tytuł także od miasta Sandomierz. W 2001 roku podczas powodzi w Polsce, dzięki jego bezpośredniemu kierowaniu akcją ratowniczą, udało się ocalić miasto przed zalaniem. Za swoje zasługi dla kraju w tym samym roku został odznaczony Krzyżem Oficera Orderu Odrodzenia Polski.